Антова прибира 6 182,38 лв., полагащи й се за заплати, отсече: Искам одит, трябва да се запозная с финансовото състояние на училището

Върховният касационен съд възстанови на работа като директор на кюстендилското Второ ОУ „Даскал Димитри“ Светла Антова, уволнена дисциплинарно през 2015 г. от началника на РИО – Кюстендил Радостина Новакова. Антова ще получи и сумата от 6 182,38 лв., представляващо брутното й трудово възнаграждение за периода, в който е била отстранена.

„Това, което е много важно за мен и което ще направя веднага, е запознаване с финансовото състояние на училището. Ще искам одит, защото мисля, че след 2 години това е много важно. Ще се обърна към всички държавни и общински институции, за да съм наясно какво се е случило през тези година. Не е тайна демографският проблем и намаляващият брой деца. Оставих училището с положителни финансови резултати и се надявам състоянието и сега да е такова, ако не, очаквам съдействие на всички институции. II ОУ „Даскал Димитри”, както и всяко друго училище, не е на Светла Антова, а на хората от Кюстендил, на деца и затова им дължим коректност и прозрачност”, заяви Светла Антонова. „Не съм първият и последният уволнен човек в тази държава. Това е решение на работодателя, а доколко закономерен е този акт, решава съдът. За тези две години имам двама свои колеги предшественици. Училището продължава да съществува. Добри неща са се случили, училището се развива“, обясни директорката.

Второ основно училище е осъдено да плати на Светла Антова обезщетение по Кодекса на труда в размер на 6 182,38 лв., представляващо брутното трудово възнаграждение за периода от 16.06.2015 г. до 18.06.2015 г. и от 01.07.2015 г. до 16.12.2015 г., ведно със законна лихва, считано от 14.08.2015г. до окончателното изплащане. Светла Антова заемаше по силата на безсрочно трудово правоотношение длъжността „директор” на Основно училище „Даскал Димитри” – гр. Кюстендил, за времето от 25.01.2013 г. до 16.06.2015 г. Със заповед от 16.06.2015 г. началникът на РИО – Кюстендил, Радостина Новакова налага на Антова дисциплинарно наказание “уволнение”.
Освен това още 4 дисциплинарно уволнени учители са върнати на работа и са им изплатени обезщетения от 6 брутни работни заплати, както е записано в Кодекса на труда.

 
……………

+сн. Светла Антова