Йордан Йорданов

Община Дупница стартира процедурата за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Дупница транс” EООД. Картбланш за това даде Общинският съвет, който на последното си заседание прие и нов учредителен акт на дружеството,  създадено да покрие част от автобусните маршрути в Дупница. Приети бяха и условията за провеждането на конкурса. Избран бе и съставът на конкурсната комисия, в която влизат петима души – трима общински съветници и двама служители в общинската администрация. Председател е Йордан Йорданов от ГЕРБ, секретар – социалистът Ивайло Петров, а като представител на местния парламент в нея членува Иван Шаламанов от „Народен съюз”. Представителите на общината ще бъдат определени със заповед на кмета Методи Чимев. Приети бяха и изискванията, а те са кандидатите да притежават висше образование, да не са осъждани на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани. Конкурсът ще се проведе на 3 етапа – проверка на съответствието на представените документи, стратегия за развитие на дружеството за 3-годишен период и събеседване с кандидатите. Насрочен бе за 23 октомври, като кандидатите могат да подават документи до 20 октомври.