Кметът Димитър Бръчков подписа договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Стойността на проекта е 10 313 535,20 лева с ДДС. Договорът за финансиране беше подписан в МОСВ. Министерството отправи покана към 118 общини, покрити от 26 регионални депа, да кандидатстват за изграждане на подобни инсталации с финансиране от Оперативна програма „Околна среда”. Кметът Димитър Бръчков разясни, че от таксата битови отпадъци, която заплаща всяко юридическо и физическо лице, се отделят по 40 лв. на тон, които отиват към РИОСВ. „По Закона за отпадъците всяка община, която няма компостираща инсталация и такава за предварително третиране, ще заплаща по 95 лв./тон такса, т.е. имаме почти двойно и повече увеличение. Това значи, че ако не успеехме да защитим проекта си за компостираща инсталация, щяхме да бъдем принудени да увеличим таксата за битови отпадъци двойно и повече”, поясни кметът. Той допълни, че към момента годишно община Петрич внася такса към РИОСВ в размер на около 700 хил. лв., а от 2020 г. същата ще бъде 1,5 млн. лв., ако няма компостираща инсталация. „Община Петрич обаче следва да се издължи за неплащани такси към РИОСВ в периода 2011-2015 г. Говорим за наследен дълг от 1 500 000 лв., който реално дължим, а всеки си е плащал такса смет. Има съставен акт за публично държавно вземане”, каза кметът Димитър Бръчков.

Към момента Регионалното депо за битови отпадъци на Петрич работи с три клетки с почти изчерпан капацитет. Компостиращата инсталация и тази за предварителна обработка ще намалят обема на депонираните отпадъци, а при изграждането на новата клетка 4 към депото при наличието на тези инсталации животът на същата ще бъде поне 20 години. В момента се работи по процедурата за новата клетка. Инсталациите за компостиране и предварителна обработка на битовите отпадъци към депото на община Петрич ще обслужват над 49 700 жители.