Ивета Боянова

 

Директорът на дирекция „Местни приходи и такси“ в Перник Ивета Боянова призова всички граждани, които имат задължения, да си ги платят до края на тази година, тъй като сумите им ще бъдат без лихви. „Гражданите на община Перник нека проявят чувство на отговорност и до края на годината да заплатят своите данъчни задължения без лихва. От следващата година задълженията им ще бъдат олихвени, така че сумата, която трябва да заплатят, ще бъде по-голяма“, коментира Боянова и покани всички, които дължат данъци, да извършат своите плащания до края на оставащата 2017 г. Тя конкретизира, че тези, които са продали автомобилите си преди 2015 г., е хубаво да проверят дали те са отписани от системата, тъй като практиката показва, че на много от тях се трупат данъчни задължения, а същевременно те отдавна са собственост на друго лице.

„Всеки от гражданите има и опцията да не идва да се реди на гишетата на данъчната служба, а може да заплати и онлайн. Декларациите, които се подават за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се подават до края на тази година. Тези документи също могат да се изпратят на имейл, който е качен на сайта на община Перник. Условието е да не ползваш жилището през цялата година и да не е основно“, уточни Боянова и припомни, че данъчното облекчение е 50 процента, когато жилището е основно.

По думите й събираемостта до момента спрямо гласувания бюджет от Общинския съвет е 82%. „Искам да отбележа, че за данък превозни средства тази година ще отбележим много добра събираемост, за момента тя е цели 92%“, похвали се Боянова.