Кметът Георги Кабзималски обясни, че парите от местни данъци и такси от Рила са за Рила.

Кметът Кабзималски: 90% от юридическите лица са на 90% коректни, не сме се справили само с 3-ма длъжници, които имат дългове за 200 000 лв.

ОбС в Рила прие бюджета на общината за 2018 г., както и инвестиционната програма за същия период. Съветниците гласуваха единодушно за приемане на бюджета за 2018 г.

Председателят на ОбС Цветана Шушкова и секретарят Йорданка Миладинова

Общата му рамка възлиза на 2 288 835 лв., от които делегираните от държавата дейности са за 1 416 733 лв., а от местни дейности – 872 102 лв. „На 100 процента сме спазили стандартите, които са утвърдени от Закона за дейностите като образование, култура, образование и социални дейности. Това, което изпитваме като хроничен недостиг, е събираемостта на местни данъци и такси. Но това не са пари за заплати на кмета и администрацията. Възнагражденията на общинските служители са гарантирани от държавата. От местни данъци и такси се финансират абсолютно всички местни дейности – сметосъбиране, осветление, озеленяване, поддържане места за обществено ползване, чистота, спортни клубове…

Съветниците приеха единодушно бюджета и инвестиционната програма на община Рила.

Така че тия пари са от Рила – за Рила. Проектът  за бюджет е заложен доста оптимистично, т.е. да има голяма събираемост. Защо? На база това, което направих през 2017 г., не сме се справили само с трима длъжници, които имат задължения общо 200 000 лв. Оттам нататък мога да твърдя, че 90 процента от юридическите лица са на 90 процента коректни. Е, винаги има какво още да се желае“, заяви кметът Георги Кабзималски. Съветниците коментираха и финансирането на образованието в общината. Според кмета Георги Кабзималски средствата намаляват, но задълженията и отговорностите се увеличават. „Но това не значи, че трябва да махнем медицинската сестра към училището“, посочи той и допълни, че от местните приходи се субсидира издръжката на детската градина с 49 000 лв. И общината ще продължи да ги плаща, защото това е инвестиция в човешкия ресурс. През годините общината инвестира в хората и във водоснабдяването и резултати има, каза още той.  И посочи, че раждаемостта е много висока – през изминалата година в Рилска община са родени 22 деца. В момента в училището учат общо 198 деца. Кметът припомни, че са имали случай, когато са затворили една група, а после им е коствало доста усилия да я възстановят. Съветниците приеха инвестиционната програма за 2018 г. на обща стойност 876 606 лв. От тях – 387 762 лв. са за разплащане по архитектурно-строителна реставрация на църквата „Св. Архангел Михаил“. 111 624 лв. са за доплащане на санирането на сградата на общинска администрация, което е по проект по Програмата за ТГС Р. България – Б.Ю.Р. Македония. 33 600 лв. капиталови разходи са за кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизацията на територията на с. Падала. От останалите точки по инвестиционната програма по-значима е тази за възстановяване на пътя Рила-Рилски манастир – Кирилова поляна в размер на 144 734 лв., както и пътя Рила-Рилски манастира-Падала за 90 713 лв. Включени са още лекотоварен автомобил за 11 000 лв., изграждане паметник на загиналите във войните, за който Министерството на отбраната отпуска 8000 лв. и 2 бр. билбордове, 2 бр. компютърни конфигурации и мултифункционално устройство за 19 320 лв. по проект за финансиране по Програмата за транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж. 45 867 лв. са за погасяване на ползвани заеми за инвестиционни проекти. Кметът посочи, че по отношение на инвестиционната програма няма никакъв проблем да бъде допълвана. Той припомни, че предната година това се е случило 7 пъти. Кметът похвали работата на общинските съветници за свършеното през изминалите години.