Зорка Паскова

Зорка няма пари, за да си наеме адвокат, а Окръжна прокуратура-Благоевград е прекратила разследването

Язовирът не е актуван нито като държавна, нито като общинска собственост, затова прокуратурата не може да наложи назначаването на охрана

 

Почернената майка Зорка Паскова от Сандански втора година търси справедливост от институция в институция в опит да изясни собствеността на необезопасения язовир, в чиито води е намерил смъртта си 19-годишният й син.

Андон Пасков

На 11 януари 2015 г. около 13,30 часа в кафе „Джанина”, находящо се в жк „Спартак” в Сандански, се събрали група младежи. В групата били Илиян Скачев, Лилко Драмов, Мартин Янчев, Асен Стоянов, Мариян Николов, Борис Съботанов и покойният вече Андон Пасков.

Тъй като времето било слънчево и сравнително топличко, те решили да се поразходят извън града в посока бензиностанция „Круиз” на главния път Е-79. Към 15,30 часа стигнали до бензиностанцията, близо до която в местността Ушите се намирал водоемът. Той не бил ограден, групата отишла до него и видели, че повърхността била покрита с лед. Започнали да хвърлят камъни, но ледът не се пропуквал. Докато момчетата стоели до брега и разговаряли, Андон Пасков започнал да навлиза навътре, стъпвайки по леда. Другите го предупредили да не го прави, тъй като времето е топло и ледът може да се пропука. Пасков обаче започнал да се пързаля. Така след него влезли Мариян Николов и Лилко Драмов. Двамата обаче бързо се върнали на брега. В един момент Пасков, който се пързалял, също решил да се върне при останалите момчета. Тогава на около 10 м от брега ледът под краката му се пропукал. Момчето се изплашило и започнало да вика за помощ. Пасков паднал във водата и започнал да потъва, но успял да изплува на повърхността, пляскайки с ръце в ледената вода. Виждайки това, Илиян Скачев и Мартин Янчев тръгнали по леда към приятеля си. Когато Мартин стигнал на около метър до Андон, и той паднал във водата. Илиян, който бил на около 1-2 метра от Мартин в посока към брега, също паднал във водата. Той се хванал за леда около него и тъй като бил най-близо до леда, другите момчета успели да го изтеглят. В това време Мартин Янчев стигнал до Андон Пасков и го хванал за качулката на суитшъра, а момчетата от брега хвърлили кожена чанта с дръжка, за да опита с нея да издърпа към брега Андон. Разбивайки леда пред себе си с лакти, Мартин направил опит да издърпа Андон Пасков. Но Пасков спрял да се движи. В един момент Янчев го изпуснал и Пасков потънал във водата.

Междувременно Мариян Николов успял да стигне до останалия без сили Мартин и го издърпал на брега. Илиян Скачев, който преди това отишъл до бензиностанцията за помощ, се върнал, придружен от един работник. Дошли и други непознати. Малко по-късно дошли и полицаи, пожарникари. Бързо е създадена организация и с помощта на лодка по-късно тялото на Андон Пасков било намерено и извъдено от водата.

Съдебномедицинска експертиза установява, че Пасков се е удавил.

Момчето не е употребило алкохол.

Клетата майка на Пасков Зорка няма пари, за да си наеме адвокат, а Окръжна прокуратура-Благоевград е прекратила разследването. „Държавата трябва да понесе цялата отговорност за смъртта на детето ми. Прокуратурата си изми ръцете, като заяви, че не е в състояние да изясни чия собственост е язовирът и кой го стопанисва към момента на инцидента. От Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” съобщиха, че не разполагали с такава информация. Разбра се, че „Напоителни системи” ЕАД – София са издали разрешение за водовземане с цел напояване в района. Същевременно от „Напоителни системи” клон „Струма- Места” не се води в активите на дружеството, а поливният процес в района се осъществява от сдружение за напояване „Санданска Бистрица”. От сдружението пък са написали, че не стопанисват и не ползват водоема. Изискана е и информация от община Сандански, в която се сочи, че язовирът е собственост на Министерството на земеделието и храните. От министерството пък твърдят, че язовирът по погрешка е записан като държавна частна собственост на МЗХ с начин на трайно ползване – водоем. В действителност посоченият имот не бил в баланса на МЗХ и по силата на закона за местно самоуправление и местна администрация язовирите с местно значение са преминали в собственост на общините. От Областна администрация-Благоевград също нямат информация за собственика или ползвателя на язовира. От Областна дирекция „Земеделие”-Благоевград и Общинска служба „Земеделие”-Сандански също нямат данни за сключени договори за наем или концесия на водоема. От там поясняват, че водоемът бил изграден преди изготвяне на картата на землището на град Сандански и в нея бил отразен коректно като съществуваща собственост преди възстановяване, но без правно основание погрешно е записан като държавна собственост, управлявана от МЗХ. В хода на разследването прокурорите са установили, че язовирът е бил обект на проверка от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор едва след инцидента, за което е издаден констативен протокол от 14 юни 2016 година. При проверката не бил установен собственикът на водоема. От агенцията уточнили, че съгласно Закона за водите при спор или неяснота около собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до установяването на собственика.

При повторно запитване до кмета на община Сандански е получен отговор в прокуратурата, че язовирът е държавна собственост и не е актуван като общинска собственост. От кмета на община Сандански за периода 2014-2015 година не е издавана заповед за обявяване на водните обекти за общо ползване за къпане, с която да се определят разрешените за къпане места.

От прокуратурата са категорични, че липсват каквито и да било доказателства, сочещи, че е налице умишлено причиняване на смъртта на Андон Пасков, а водоемът е с неизяснен статут. Затова не може да се търси отговорност от никой от държавата. От документите става ясно, че язовирът не е актуван нито като държавна, нито като общинска, нито като собственост на министерството. Затова прокуратурата не може да вмени на конкретно длъжностно лице задължението по охраната и обезопасяването на този водоем. Затова не може да се говори за допуснати нарушения на конкретно вменени нарушения.