Дамян Дамянов

Директорът на Югозападното държавно предприятие – Благоевград инж. Дамян Дамянов възложи на варненската фирма „Агро резерв” ООД да доставя фуражи за дивите зайци, сърни и елени за близо 200 000 лв. за 2018 г.

Фирмата ще докарва от Варна 210 кг царевица, 30 000 кг ечемик, 30 000 кг овес, 30 000 кг фуражна пшеница, 30 000 кг сочен фураж от ябълки и 100 000 кг бирена каша. Количествата са прогнозни за срок от 12 месеца. Поръчката е за 144 400 лв. без ДДС. „Агро резев” е абонирано за поръчката за фуражи още от  2012 г., когато получава 197 149 лв. Договорът, сключен миналата година на 6 февруари 2017 г., е на стойност 186 475 лв.

Доставката на фуражи е една от най-големите поръчки, които ЮЗДП ежегодно пуска.

Един от най-големите харчове за ЮЗДП е договор за строително-монтажни работи по изграждане на 9 пожаронаблюдателни кули за 2 171 909 лв. с консорциум „ЮДП – Горски пътища” – Благоевград, в който влизат фирмите „Хидростррой”, „Карагана Арборесценз”. Парите са по Програмата за развитие на селските региони.