Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 – 20 април 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 16.04.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Банско: 24-ти Май, Ангел Балев, България, Васил Левски, Ген. Стилян Ковачев, Дунав, Марко Теодорович, Св. Климент Охридски, Тодор Александров, Тома Вишанов, Цар Симеон

На 16.04.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Банско: 5-ти Октомври, Ангел Балев, България, Бяло Море, Велян Огнев, Възраждане, Ген. Стилян Ковачев, Любен Каравелов, Места, Н. Й. Вапцаров, Никола Вапцаров, Опълченска, Охрид, Победа, Стефан Караджа, Тома Вишанов, Търново, Христо Ботев, Христо Матов, Цар Симеон, Шипка, Яне Сандански, Янтра

На 16.04.2018 г. /09:15 – 14:30 ч./ –  Банско: местност Асаница, Солун, Страгите

На 16.04.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Банско: Братя Миладинови, Ген. Стилян Ковачев, Георги Бенковски, Иван Вазов, Н. Й. Вапцаров, Никола Вапцаров, Ст. Л. Костов, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Тодорин Връх, Христо Ботев, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон

На 17.04.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ –  Банско: Явор

На 17.04.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Банско: Грамадето, местност Грамадето, Найден Геров

Община Благоевград

На 16.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 17.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 19.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 20.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Падеш: Будишка

На 16.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 17.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 19.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./   На 20.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ –  Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, Пи 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, Кв. 6, УПИ ХIII-261, Кв. 11, УПИ-ІІІ-63, ХIх-33, Кв. 7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204. 501. 10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, Пи №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Мощанец: XVI-122,123, Кв. 14, Извън Регулация, махала Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Обнова: Ив. Вазов

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207,Кв. 13, УПИ V-74, Кв. 5

На 18.04.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв. 28, УПИ-9-369,Кв. 17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 18.04.2018 г. /09:30 – 16:15 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Дебочица

На 20.04.2018 г. /14:45 – 15:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Попов, Грамада, местност Герено, местност Горски Разсадник, Промишлена, Промишлена Зона, Тодор Александров

На 20.04.2018 г. /14:45 – 15:00 ч.; 16:15 – 16:30 ч./ –  Покровник: Покровнишко Шосе

На 20.04.2018 г. /14:45 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Промишлена Зона

Община Гоце Делчев

На 18.04.2018 г. /11:45 – 14:00 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл. Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март;  Вълкосел: Балтите, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Бр. Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Георги С Раковски, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Заря, Здравец, Кокиче, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Михаил Антонов, Нерезе, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Отец Паисий, Прогрес, Първи Май, Рила, Светиката, Свобода, Стопански Двор, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар, Шипка;  Годешево: 509, Арсо Пандурски, Беласица, Бистрица, Бяло Море, Вардар, Гранит, Граничарска, Драма, Кв. 16 Парцел 496, Кокиче, Македония, Марица, Места, Мир, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов, Огоста, Одрин, Орела, Осми Март, Пирин, Предела, Рила, Родопи, Розова Долина, Средна Гора, Стара Планина, УПИ-І, Кв. 16, М. Стоп. Двор;  Долен, Общ. Сатовча: 1, М. Банян Пи-073034;  Долно Дряново: 000181, местност Реката;  Жижево: 273;  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста;  Плетена: М. Горна, М. Долна, М. Забърдо, Неуточнен Адрес;  Сатовча: II-920,Кв. 74 По Плана на С. Сатовча, І, Кв. 77, Ал. Стамболийски, Атанас Харизанов, Бистрица, Букет, Васил Даракчиев, Васил Левски, Вела Пеева, Възход, Г. С. Раковски, Георги Мутафчиев, Георги Шомов, Девети Септември, Детелина, Драгийца, Дружба, Дунав, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Илинден, Кирил и Методи, Кокиче, Коца и Георги Сачеви, Лазар Карабожиков, Лале, Лиляна Димитрова, Людмила Живкова, Майор Топалов, Малчика, местност Батала, местност Стайков Дол, Милушица, Михаил Антонов, Млада Гвардия, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Отец Паисий, Петдесета, Пи-030054 М. Дренов Дол, Площада, Полени, Родопи, Свилен Русев, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Мавродиев, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Червеноармейска, Четирдесет и Девета, Четирдесет и Осма, Четирдесет и Седма, Шипка, Юри Гагарин;  Слащен: Божур, Вергил Ваклинов, Габер, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Демокрация, Димчо Дебелянов, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Йовков, Лилия, М. Развана, Места, местност Папалев Дол, Неуточнен Адрес, Освобождение, Панайот Волов, Пейо Яворов, Република, Римски Мостове, Родина, Родопи, Свобода, Стадиона, Стопански Двор, Хан Крум, Христо Ботев, Цар Симеон, Чичова Бърчина, Шипка;  Туховища: 382;  Фъргово: 189;

На 18.04.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Абланица, Общ. . Хаджидимово: 000792, 072015, 595, Александър Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Дунав, Елин Пелин, Илезица, Йордан Йовков, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Ленища, М. Ленища, Места, местност Вельов Рид, местност Лозята, местност Шатора, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Октомври, Орфей, Отец Паисий, П. Р. Славейков, Пи -778, Площада, Победа, Родопа, С. Абланица, Имот 000517, Свилен Русев, Свобода, Селище, Славянка, Славянска, Слатина, Стопански Двор, Теменуга, Тодор Паница, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Тъпане, УПИ Іі, Кв. 44, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чешмите, Юрий Гагарин;  Блатска: 030023, местност Бозукдермен;  Боголин: 253;  Гоце Делчев: Драма, местност Мочура;  Гърмен: местност Маноле;  Долно Дряново;  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета;  Крибул: 262;  Крушево, Общ. Гърмен: VІ-138, Кв. 10, ІХ-108;  Теплен;  Хвостяне: 28028, УПИ-V, Кв2;

На 20.04.2018 г. /08:30 – 12:30 ч./ –  Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бело Море, Васил Левски, Гео Милев, Георги С. Раковски, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Спас Белухов-Пането, Стопански Двор, Татарка, Туфча, Ушите, Хан Аспарух, Христо Ботев;

На 20.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка;

На 20.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски, Васил Левски, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Стоян Войвода;

Община Гърмен

На 19.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Рибново: Ііі-966, Кв. 56, Двадесет и Девета, Двадесет и Осем, Двадесет и Седем, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Ливаде, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тридесета, Четвърта, Шестнадесета

На 19.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Рибново: Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, М. Бърдо, местност Бърдо, Неуточнен Адрес, Осма, Първа, Седма, Тринадесета, Четиринадесета

Община Петрич

На 16.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Битоля, Дунав, Полковник Дрангов, Поп Богомил, Серска, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Червена Скала

На 16.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Чучулигово: Капсиди

На 16.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 09:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Д-Р Асен Златаров, Полковник Дрангов, Рокфелер, Цар Борис III

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Струма

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Долно Спанчево: местност Реката

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Кулата: Антон Попов, Арда, Брегалница, Васил Левски, Връх Китка, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кочо Мавродиев, Люле Бургас, Максим Горки, местност Гкпп-Кулата, местност Кавако, Неуточнен Адрес, Отец Паисй, Петко Р. Славейков, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 10:00 – 12:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Чучулигово: 000242, Стопански Двор, Капсиди, местност Янкулица

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Генерал Тодоров: Бащирите, Дебела Дръма, Пътен Възел Ам Струма

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Кърналово: Дечев Бунар, Змиярнико, Капанлъко, местност Дабето, местност Ливадите, местност Острово, местност Побиен Камък, местност Порой, местност Фабриката, Петко Р. Славейков

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Бузлуджа, Бяло Море, Васил Коларов, Вела Пеева, Генерал Гурко, Георги Раковски, Главен път Е-79, Горничето, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Долен Засек, Драва, Екзарх Йосиф, Заводска, Иван Вазов, Карл Маркс, Марикостенски Бани, Марица, местност Аджобица-Чалията, местност Банско Бърдо, местност Бонаро, местност Високия Рид, местност Горничето, местност Корията, местност Лозарски Андък, местност Падарка, Местонст Среден Път, Москва, Неуточнен Адрес, Отец Пайсий, Петър Берон, Петър Стефанов, Пирин, Пътен Възел Ам Струма, Свобода, Стадион, Струма, Христо Смирненски, Черно Море, Янтра

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Марино Поле, Общ. Петрич: Извън Регулация, местност Вадата

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Монтана: Хан Кубрат

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Братя Миладинови, България, Георги Бенковски, Зиче, местност Бухото, местност Зиче, местност Караач-Дамяница, местност Кумли, местност Мерата, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, местност Омондрос, местност Под Гарата, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Под Гарата, Полковник Дрангов, Червена Скала

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Рупите: Александър Буйнов, Беласица, Бяло Море, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Извън Регулацията, Илинден, Кирил и Методий, Кожух, Любен Каравелов, Маркова Скала, Маршал Толбухин, Местнос Рупите, местност Корията, местност Пинговица, местност Свети Атанас, местност Средно Поле, местност Тафтино, местност Тухларка, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Осми Март, Осогово, Петра, Пирин, Промишлена Зона, Свети Атанас, Софрони Врачански, Софроний Врачански, Стопански Двор, Тракия, УПИ ІІІ-131,Кв. 7, Хр. Ботев

На 16.04.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Старчево

На 16.04.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Генерал Тодоров

На 17.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, УПИ IX Кв. 39, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Самуил

На 18.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч.; 09:15 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Бяло Море, Даме Груев, Кавала, Кочо Мавродиев, Круша, Полковник Дрангов, Родопи, Св. Св. Кирил и Методи, Стефан Караджа, Стою Хаджиев, Струмешница, Тракия

На 18.04.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Беласица

На 18.04.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Атон, Бежанка, Беласица, Бяло Море, Варна, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Даме Груев, Деде Агач, Ел-Тепе, Здравец, Зографски Манастир, Изгрев, Изток, Иларион Макариополски, Йордан Йовков, Кавала, Калина, Кестен, Княз Александър Батемберг, Кочо Мавродиев, Круша, местност Козлек, Михо Попов, Одрин, Осогово, Отец Паисий, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Просвета, Рила, Родопи, Рокфелер, Св. Св. Кирил и Методи, Света София, Свети Георги, Стефан Караджа, Стою Хаджиев, Струмешница, Тетово, Тракия, УПИ І,Кв177 А, УПИ ІІ, Кв. 245, Цар Борис III, Чаталджа, Явор

На 19.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Д-Р Асен Златаров, Полковник Дрангов, Самуилова Крепост, Цар Борис III

На 19.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Капитан Никола Парапанов, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Свобода, Славянска, Цанко Церковски, Цар Борис III, Цар Борис III

На 19.04.2018 г. /15:15 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Д-Р Асен Златаров, Капитан Никола Парапанов, Папульо, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Славянска, Цанко Церковски, Цар Борис III

На 19.04.2018 г. /15:15 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов, Рокфелер, Цар Борис III

На 20.04.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Атон, Варна, Генерал Гурко, Зографски Манастир, местност Козлек, Одрин, Охрид, Плевен, Полковник Дрангов, Свети Георги, Стою Хаджиев, УПИ ІІ, Кв. 245, Цар Борис III

Община Разлог

На 18.04.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Разлог: Гоце Делчев

Община Сандански

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 17.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Ангел Ташков, Арда, Асен Хадживасилев, Борис Сарафов, Братя Миладинови, България, Васил Левски, Вихрен, Георги Казепов, Гоце Делчев, Грамос, Даме Груев, Даскал Козарев, Деспод Слав, Димо Хаджидимов, Емануил Воскидович, Иларион Макариополски, Илинден, Индже Войвода, Княз Борис I, Кочо Чистименски, Македония, Одрин, Отец Паисий, Охридска, Пазара, Пейо К. Яворов, Пелистер, Пере Тошев, Петър Сарафов, Пирин, Първи Май, Роженски Манастир, Св. Климент Охридски, Св. Св. Кирил и Методи, Свети Врач, Свети Георги, Свобода, Славчо Ковачев, Солунска, Спас Харизанов, Стефан Карчев, Струма, Тодор Каблешков, Тодор Паница, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Яне Сандански

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Влахи: Вилна Зона Върбите, Върбите, Горните Ливади, Грънчарска Скала, местност Върбите, Синаница, Средни Ливади, УПИ Іі, Кв. 4 – В. З. Въбите

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Илинденци: Боровец, Извън Регул. /Р. Шашка/, местност Боровец, местност Врабча, местност Врабче, Синаница, Тридесет и Втора, Тридесет и Шеста

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Кресна: Върбите, Неуточнен Адрес, Синаница

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Плоски: Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Бузлуджа, Васил Левски, Вихрен, Георги Бенковски, Долна Махала, Дружба, Еделвайс, Елово, Иван Козарев, Кокиче, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, местност Валога, местност Поручик Минков, Методи Христов, Мир, Мурата, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Първи Май, Самуил, Струма, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Шипка, Явора

На 16.04.2018 г. /08:15 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./   На 19.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Любен Каравелов, местност Калинките, местност Соколовец, местност Ушите, местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Индустриална Зона, Р-Н Опитна Станция, Р-Н Пътно Управление, Р-Н Ушите, Р-Н Хано, Свобода

На 16.04.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Казепов, Гоце Делчев, Даскал Козарев, Княз Борис I, Отец Паисий, Петър Сарафов, Св. Климент Охридски, Св. Св. Кирил и Методи, Свети Георги, Свобода, Солунска, Спас Харизанов

На 16.04.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Бистрица, Генерал Гурко, Рила, Свобода, Сердика, Солидарност, Солунска, Стефан Стамболов, Шейново

На 17.04.2018 г. /08:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./   На 18.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Вихрен; Поленица: местност Резиденция; Сандански: Асен Хадживасилев, Атанас Давидов, Бачо Киро, Васил Кънчев, Вихрен, Димитър Икономов, Иван Вазов, Иван Рилски, Крушево, местност Друма, местност Калинките, местност Летище, местност Ушите, местност Четвърти Километър, местност Чинар Куши, Мозговица, Надежда, Никола Вапцаров, Отец Ангел Столинчев, Перущица, Пирин, Полковник Дрангов, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Долния Гатер, Р-Н Пътя на Хидрострой, Р-Н Ушите, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Синчец, Смилово, Стефан Веркович, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Шипка;

На 17.04.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Вихрен, Грамос, Димо Хаджидимов, Иларион Макариополски, Индже Войвода, Пирин, Роженски Манастир, Свети Врач, Свобода, Солунска, Тодор Паница, Цар Самуил;

На 19.04.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Борис Сарафов, Охридска, Свобода, Славчо Ковачев, Яне Сандански;

На 20.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: V,Промишлена Зона, местност Хано, Александър Буйнов, Асен Хадживасилев, Беласица, Берово, Георги Казепов, Георги С Раковски, Горно Броди, Даме Груев, Даскал Козарев, Димитър Талев, Еделвайс, Захари Стоянов, Иван Вазов, Илинден, Кочо Чистименски, Никола Карев, Одрин, Пирин, Свети Димитър, Свобода, Селището, Соколова Скала, Струга, Тевното Езеро, Ушите, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Шар Планина, Юрий Гагарин;

На 20.04.2018 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, Беласица, Димитър Попгеоргиев, местност Ушите, Опълченска, Пирин, Пресиян, път І-1, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Ушите, Свобода, Спартак, Чудомир Кантарджиев;

На 20.04.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Сандански: Димитър Талев, Иван Вазов, Пирин, Свобода, Тевното Езеро, Чудомир Кантарджиев, Юрий Гагарин;

Община Сатовча

На 16.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ваклиново: 124, Алексей Морев, Бор, Вергил Ваклинов, Възрожденска, Граничарска, Детелина, Дончо Ганев, Здравец, Иглика, Кирил и Методи, Кл. Охридски, Лале, Мвец Црънча, Места, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Парка, Партазанска, Пере Тошев, Петър Берон, Пионерска, Пирин, Родопи, Руен, Стефка Събчева, Стопански Двор, Страцин, Струма, Трети Март

На 16.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Капитан Петко Войвода, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пеньо Пенев, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Седма, Септемврийска, Сергей Румянцев, Славянска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шеста

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Кочан: 012119, 015218, Аделберт Антонов, Анещи Узунов, Антон Иванов, Беласица, Бузлуджа, Васил Левски, Вела Пеева, Вергил Ваклинов, Витоша, Възход, Георги Бенковски, Десета, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Единадесета, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Кирил и Методи, Лиляна Димитрова, Люляк, местност Стопански Двор, Мир, Митко Палаузов, Младост, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Осма, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пета, Пирин, Плиска, Площада, Победа, Пристране, Пролет, Първа, Рила, Родопи, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стефан Караджа, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков, Тракия, Трета, Хаджи Димитър, Христо Ботев

Община Симитли

На 16.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 17.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 18.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 19.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 20.04.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли: Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, махала Чубан Дере, Октомврийска, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родопи, Свобода, Симитли, Трети Март, УПИ-Ііі-1466 Кв. 51, Шипка

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Симитли: Георги Димитров, Герена, М. Дрънкалица, М. Ливадите, Рила, Симитли

Община Струмяни

На 17.04.2018 г. /10:00 – 13:15 ч./ –  Микрево: 81, Берово, Василево, Иван Вазов, Орфей, Спартак, Стефан Караджа, Трети Март

Община Хаджидимово

На 16.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Гоце Делчев, Граничар, Драма, Здравец, Изгрев, Илинден, Малка Еловица, Младост, Парка, Петър Берон, Първи Май, Свети Димитър, Стопански Двор, Тодор Паница, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 18.04.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Копривлен: Александър Стаболийски, Драма, Кирил и Методи, Стопански Двор

На 18.04.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Гайтаниново

Община Якоруда

На 17.04.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Аврамово

На 17.04.2018 г. /08:45 – 14:30 ч./ –  Черна Места

На 17.04.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Якоруда: Айдаре, Белмекен, Бунтишка, Бърдо, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Девета, Иван Попкостов, Кирил и Методи, Кожух, Лазарец, Любен Каравелов/Ат. Хаджиянч, Пелистър, Петко Р. Славейков, Седма, Стоян Табаков, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP