Кметът Георги Кабзималски и председателят на ОбС Цветана Шушкова

Инж. Владимир Джоров: Водата е била лоша и преди 20-30 години, за да се пречисти, трябват пречиствателни станции

 

Най-напред да се сложат водомери на хората, които разхищават вода в Рила, предложи кметът Георги Кабзималски на ОбС сесия.

Предложението му бе прието положително от повечето съветници. На бурно заседание съветниците, в присъствието на кметове и кметски наместници и представители на общинска администрация в гр. Рила, обсъдиха проблемите на водоснабдяването в общината пред представителя на „Кюстендилска вода“ ЕООД инж. Владимир Джоров.

Инж. Владимир Джоров (вляво) и кметицата на с. Смочево Василка Николова (в средата)

Най-коментирани от съветниците бяха проблемите с мръсната питейна вода. Кметът посочи, че е докладвал пред ВиК асоциацията за оплакванията на гражданите, както и за поставянето на водомерите и за разпределението на водата между Рила и Кочериново. Той изтъкна няколко основни проблема пред водоснабдяването на общината, между които реконструкция на водохващане „Св. Георги“ при с. Падала и изграждането на изравнител за гр. Кочериново. В момента изравнителят за гр. Рила е 2500 куб. м, а този за съседната общинна едва 400 куб. м. Кметът посочи, че разходите на общината по поддръжката на системата, които плаща на „Басейнова дирекция“ годишно, възлизат на 18 000 лв.

„Искаме качество! Никой не си купува мухлясал хляб, каза Н. Чифлигаров.

По отношение отчитането и плащането на изразходваната вода градоначалникът заяви, че за кюстендилското дружество се събират около 18 000 лв. и като се махнат 12 000 лв. разходи, остават 6000 лв. за инвестиции, които са крайно недостатъчни. Той засегна и проблемите с поставянето на водомери на домакинствата. Както стана ясно, едно от изискванията за кандидатстване по програми, свързани с водоснабдяването и пречистването на питейната вода, е на всяко домакинство да бъдат монтирани водомери. В момента тече такава кампания, но служителите на „Кюстендилска вода“ ЕООД срещали редица трудности. „Водомери трябва да бъдат монтирани на всички граждани“, категоричен бе кметът Кабзималски по повод сигналите за избирателно монтиране на уредите. „Но не само за Рила, а за целия технологичен район, който включва и съседни общини, тъй като те имат една точка на водохващане“, каза още той и допълни, че единственият вариант да потече чиста вода е изграждането на пречиствателна станция. Но, за да има шанс това да се случи, е нужно монтаж на водомери на всички в технологичния район. „Едва след това можем да претендираме за инвестиции“, допълни той. Съветниците обаче изтъкнаха редица доводи срещу водомерите. Мария Жлябинкова посочи, че мръсната питейна вода причинява големи щети на битовата техника. Тя попита кмета дали водата от водохващането при Ломница е добра. Кабзималски отговори, че има правени изследвания, които категорично показват, че питейните качества на това водохващане са много по-добри от това на Елещница. Надя Каралийска постави въпрос за състоянието на мястото, откъдето идва водата, защо водата е негодна за пиене и задръства всичко. „Имах водомер, но от ВиК го махнаха, задръсти се“, посочи тя. Кметът отговори, че почти всички съоръжения се стопанисват от водното дружество.

Петър Васев пък поиска гражданите да бъдат тук, когато се обсъждат такива въпроси, и попита какво прави общината в тази асоциация, след като от там не решават проблемите им. Той дори обвини кмета, че е предал железния водопровод, но Кабзималски веднага му показа документи, с които обори твърдението му. Той бе категоричен, че е защитил интересите на гражданите на общината и посочи, че всеки общински съветник може да внесе докладна до ОбС за напускане на водната асоциация. Според Николай Чифлигаров основен проблем е пречистването на питейната вода. Той попита защо законите важат единствено за потребителите, а не и за доставчиците, и посочи, че навсякъде вкъщи е монтирал филтри, които почиства постоянно. „Искаме качество! Никой не си купува мухлясал хляб! Съгласни сме да сложим водомери, но да си искаме правата. Как ще спазвам закона, когато държавата не го спазва?“, попита той. И допълни, че в някои квартали има отклонения, в които заради наклона тече повече въздух, отколкото вода, но това се плаща от абонатите.

Кметът на с. Смочево Василка Николова информира, че водата при тях не достига и селото е на режим. На въпросите отговори инж. Владимир Джоров – главен инженер на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Най-напред той препоръча всички институции да работят в една посока. „Защото в глобален аспект водата намалява и ще продължи да намалява. Природата идва – същото се отнася и за Рила. Вецовете спират, водата намалява. Към този проблем може да добавим и проблемите през годините като съоръжения, мрежа. Ние стопанисваме само това, което ни се предаде от общината. Всички активи са на общината, ние нямаме един лев като активи. Те са ни дадени за стопанисване. Имаме инвестиционни програми, но те са повече към мрежата, но се включват според количеството събрани средства – това и инвестираме. За лошата вода – да, лоша е, но е била лоша и преди 20-30 години. Водата минава през едни решетки и после в резервоарите. Но за да се пречисти, трябва пречиствателни станции. Водата е стандартна по БДС, след като се хлорира. Но има институции, които я контролират, където има предписания за нестандартна вода, и ние реагираме. Това можем да правим. Опитваме се да сложим водомерите. Преди бяха собственост на гражданите. Според новите наредби отпреди 12 години те са собственост на „Кюстендилска вода“. Така че ние се ангажираме с монтирането на водомерите и с поддръжката им. Където има водомери, започва се процедура – заявления, сигнали до нашите институции. Имаме група – почиства, слагаме оборотни водомери“, заяви Джоров.

„Водопроводната мрежа е разчетена за 6 атмосфери, каза главният инженер в отговор на въпрос за високото налягане в тръбите. Той посочи, че за 2017 г. в Рила са поставени 63 водомера, а в Смочево 50, за тази година числото за общинския център е 18 броя. На запитване на председателя на ОбС Цветана Шушкова относно процедурата в Кочериново той поясни, че там също тече кампания за поставяне на водомери, но няма информация за броя на монтираните уреди там. Инж. Джоров обяви, че очаква съдействие от кметовете и кметските наместници по места чрез изготвяне на уведомителни писма или графици. „Защото като ни видят в селото, и всичко се покрие!“, оплака се той и уведоми, че предстои среща за уточняване монтирането на уреди, които да покажат в реално време каква вода тече по тръбите.

Кметът Г. Кабзималски предложи да се слагат най-напред водомери на хората, които разхищават водата, което бе прието положително от повечето съветници.

Председателят Цветана Шушкова даде край на разискванията по темата и заяви: „Чуха се мнения и въпроси за водоснабдяването, оттук нататък трябва да действаме в тази насока.“