Общественият посредник на Благоевград доц. д-р Валентин Василев обяви приемен ден. Срещите с жителите на община Благоевград ще се провеждат всеки вторник. Доцент д-р Валентин Пенчев Василев е обществен  посредник на територията на община Благоевград, избран от Общински съвет – Благоевград. Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Благоевград, както и организации, които осъществяват дейността си на територията на община Благоевград.