Арх. Екатерина Баханова обяснява промяната на уличната регулация по т.9 от дневния ред.

Съветниците питат спазват ли се мерките по водоснабдяването, приети на съвместна среща в областната администрация

Общинският съвет в Кочериново гласува общината да подпомогне еднократно с 300 лв. Валери С. Кацарски. Стана ясно, че синът му е починал, той изпитва финансови затруднения, а отглежда сам двете му деца.

Общинският съвет допуска процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица в Кочериново, на която има две къщи, а са заявени инвестиционни интереси.

Кметът Минков, председателят Везенков и съветниците коментираха проблемите с водоснабдяването.

Допуска се и процедура по изработване на ПУП-ПР и ПУР за изменение на УПИ I кв. 10 и промяна на уличната регулация на улици о.т. 138 до о.т. 134 и о.т. 138 до о.т. 139 по плана на кв. 10, гр. Кочериново. Визира се настоящата сграда на общината, старата сграда и паркингът с трафопоста зад тях. Главният архитект Баханова информира, че се променя предназначението така, че да съответства на положението, което е в момента. Според нея уличната регулация не е приложена и трябва да бъде изменена така, както е на място. „Правим самостоятелно урегулиран имот, УПИ-то става част от този имот, а останалата част минава към паркинга“, посочи тя.
Съветниците гласуваха и за допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 000503 по КВС на землището на гр. Кочериново, местност Ридо, от „Пасище, мера” в „За резервоари за питейно водоснабдяване”. Председателят на комисията Бучински посочи, че става въпрос за два резервоара и водопроводна връзка. Кметът Иван Минков уточни, че за процедурата е необходим подробен устройствен план. В случая се обсъжда изграждане на по-голям резервоар – за 800-1000 кв.м, като предстои среща в областната администрация за доуточняване на детайлите.

Съветниците дадоха разрешение за продажба на недвижим имот с площ 1.00 кв.м, представляващ 1/544 ид.ч., и недвижим имот с площ 57.00 кв.м, представляващ 57/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, собственост на община Кочериново.
Съветниците гласуваха за изготвяне на процедура за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, в кв. 58 по плана на гр. Кочериново с площ от 730 кв. м с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”. Имотът е актуван съгласно Акт № 176 от 18.09.2002 г.
Решено бе и да бъде изготвена процедура за продажба на недвижим имот с площ 60.00 кв.м, кв. 12, представляващ 60/520 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово; недвижим имот със законно построена сграда в него, кв. 13 по плана на с. Боровец, с площ от 602 кв. м, актуван съгласно Акт № 109 от 18.12.2000 г.; недвижим имот със законно построена сграда в него, кв. 65 по плана на с. Мурсалево, с площ от 787 кв. м, актуван съгласно Акт № 2316 от 08.05.2018 г. Последните два са с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”.
По доклада за осъществените читалищни дейности в НЧ „Просвета – 1920 г.” – с. Мурсалево за 2017 г. бе припомнено, че веднъж приемането на този доклад е отложено, понеже е непълен. Сега отново бе предложено и прието отлагане, за да бъде подготвен по-задълбочен доклад от страна на секретаря Христина Мицанова. Посочено бе обаче, че крайният срок за приемането на докладите на читалищата от общината е бил 31 март и всички останали читалища са се отчели. Общинският служител Ст. Банчев уточни, че една от задачите на ОбС е да осъществява контрол на читалищата, а те от своя страна трябва да подготвят планове и отчети. Ако няма отчетена дейност, то може да се мине на съкращения в щата и намаляване на субсидиите. Препоръчано бе читалището да си направи събрание и да извърши промени в ръководството.
Председателят на ОбС Калин Везенков прочете протокол от работна среща между началника на „Кюстендилска вода“ ЕООД, кмета на Рила, кмета на Кочериново и областната управа, проведена във връзка с проблемите на водоснабдяването през летния сезон. На нея са заложени 5 мерки, като между тях са поставяне на водомери на домакинствата в Рила и премахване на незаконните отклонения.

Съветниците попитаха къде се губи водата в съседната община Рила през летния сезон, след като дебитът и през зимата, и през лятото е един и същ. Проблема те виждат в липсата на водомери, което предполага неконтролируемо поливане на градини през летния сезон и наличието на незаконни отклонения, където отива 20-30% от питейната вода. Констатирани са две незаконни отклонения между с. Пастра и гр. Рила, посочи Везенков. Той уточни, че срокът за поставяне на 350 водомера в община Рила е бил 31 май. Във връзка с това кметът на Кочериново Иван Минков изпраща писмо до областната управа, в което пита доколко са изпълнени заложените в протокола на срещата мерки

2 КОМЕНТАРИ

  1. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

Comments are closed.