С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански уведомява своите абонати, че в периода 04.06.2018г. – 14.06.2018г. ще бъде извършена профилактика (почистване и дезинфекция) по резервоари и вътрешна водопроводна мрежа на населените места в район Мелник, община Сандански. В посочения период е възможно водоподаването на следните населени места да бъде нарушено: с. Хотово, с. Кърланово, с. Любовище, с. Зорница, с. Сугарево, с. Лозеница, с. Виногради, с. Рожен и Роженски манастир. „УВЕКС“ ЕООД – гр. Сандански уведомява всички потребители от горецитираните населени места, че в посочения период водата няма да бъде годна за питейни нужди, както следва:

–           с. Хотово – 05.06.2018г.

–           с. Кърланово – 06.06.2018г.

–           с. Любовище – 07.06.2018г.

–           с. Зорница – 08.06.2018г.

–           с. Сугарево – 09.06.2018г.

–           с. Лозеница – 12.06.2018г.

–           с. Виногради – 13.06.2018г.

–           с. Рожен – 14.06.2018г.

–           с. Роженски манастир – 15.06.2018г.