Съветниците не знаят какви ще бъдат доходите от новия режим, както и какви ще са заплатите на служителите

Синя зона въвеждат в Перник с решение на съветниците, които приеха новата Наредба №6 за организация на движението на територията на общината. Паркирането на ППС ще се извършва само на определените и обозначени за целта места. Наредбата предвижда още въвеждане на режим на платено паркиране на пътни превозни средства на площади, улици и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, като престоят ще се заплаща по определени от местния законодателен орган ред и условия. Измененията включват още въвеждане на режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, като ще бъдат осигурени определен брой фиксирани и обозначени за това места.

По предложение на зам.-председателя на ОбС Румяна Гьорева бяха приети изменения и допълнения, в т.ч. наказателните постановления да се издават от кмета на община Перник или определен от него заместник-кмет, въз основа на акт, съставен от длъжностните лица по ал. 1. Кметът на община Перник изготвя и издава предвидените в настоящата наредба заповеди в шестмесечен срок от публикуването на наредбата.

Припомняме, че времевият отрязък, в който ще действат правилата на синята зона, е от 8 до 18 часа в работни дни. Режимът важи за возила с тегло до 2,5 тона, микробуси и автобуси с до 12 места. Синята зона обхваща района, затворен между улиците „Г. С. Раковски“, „Брегалница“, „Физкултурна“, „Радомир“, „Железничарска“, „Отец Паисий“, „Искър“, „Струма“, „Петко Каравелов“, „Васил Левски“, „Св. св. Кирил и Методий“.

Нарушителите на наредбата се наказват с глоба от 50 до 200 лв., ако за констатираното нарушение не е предвидена друга глоба. Съветниците приеха предложението на Александрина Костадинова и така терминът „глоба“ за юридическите лица се заменя с „имуществена санкция“ в размер от 50 до 500 лв. За нарушителите, за които не е предвидено наказание, глобата пък ще бъде от 20 до 50 лв.

От такса са освободени МПС-та със специален режим на движение – Бърза помощ, пожарната, главни и областни дирекции на МВР, автомобилите, собственост на общината и областната администрация, автомобили, ползвани от лица с трайно намалена работоспособност и такива, притежание на почетни граждани на Перник. Безплатно ще паркират колите си граждани, чиито жилища попадат в обхвата на синята зона, за което те ще получат специални стикери. Това право обаче ще се ползва само за един автомобил на жилище, като за всеки следващ се въвежда прогресивна такса, определена с решение на ОбС. За МПС-та, превозващи хора с увреждания, се предвижда режим за преференциално паркиране. За тях ще има специално отредени паркоместа.

Според общинската управа въвеждането на синя зона е единственият начин да се сложи ред в безконтролното паркиране на автомобили.

Проблем обаче мнозина виждат в обстоятелството, че реално няма да има къде да се паркира, без да се плаща, в една изключително голяма част от града, тъй като в синята зона попадат и паркингите при Младежкия дом, Съдебната палата, при полицията, при Историческия музей, общината, зад бившето кино „Кракра”, които досега бяха безплатни и поемаха част от автомобилния поток. Реално мнозина ще се опитат да ползват паркингите на два от хипермаркетите в центъра на Перник, без да са техни клиенти. Съветници реагираха и срещу липсващата икономическа обосновка за въвеждането на синята зона – не стана ясно какви ще са приходите в общинската хазна от въвеждането на зоната и глобите, които ще бъдат наложени на нарушителите, какви ще са финансовите потоци, нужни за заплати и осигуровки на обслужващия персонал, каква част от инфраструктурата ще може да бъде реконструирана годишно.