Собственикът, който е ветеринар, подозира, че става въпрос за каунтер

 

 

 

Резултатите от изследванията на вътрешните органи на отровените три крави и две телета от фермата на гоцеделчевския животновъд Иван Сирмин, които бяха направени в централната лаборатория на БАБХ, сочат, че животните са отровени от вещество от групата на най- силните селскостопански отрови.

От институцията спестиха информацията каква точно е била отровата. Собственикът на животните Иван Сирмен, който е и ветеринарен лекар, изказа съмнение, че става въпрос за „Каунтер“. Тя е забранена за ползване още от 2007 год. в целия Европейски съюз. Въпреки това от същата отрова се продава под тезгяха в някои от нерегистрираните селскостопански аптеки в Гоце Делчев и региона.

Все още обаче няма резултати от изследването на фуража, с който е била смесена хвърлената отрова на нивата в съседство с фермата на Иван Сирмин край гоцеделчевското село Борово, сподели самият Сирмин.

„Двете изследвания се правят на различни места. И задължение на служителите е да предоставят пробите на точното място. Засега не се знае какво става с пробите от фуража. От ОДБХ – Благоевград обещаха да съдействат и очакваме отговор и за тях“, обясни служителка в стопанството на Сирмин. В същото време витаят съмнения, че пробите от премесения с отрова фураж са „ изгубени“. От друга страна в село Борово се разпространява мълвата, че собственикът на въпросната нива отглежда зеленчуци, които третира с различни препарати, след което ги продава на пазара в Гоце Делчев.

Животните на Иван Сирмин бяха отровени  в края на миналия месец, след като влезли в нивата, намираща се непосредствено до фермата му. Оказа се, че те са яли от купчините фураж, примесени с отрова в следствие на което кравите и телетата започнаха да умират една след друга .

Наскоро с „Каунтер“ в близост до общинския пазар и центъра на Гоце Делчев бяха отровени не малък брой кучета и котки, някои от които и домашни любимци. Сред ветеринарните среди в региона се говори, че с подобна на „Каунтер“ селскостопанска отрова, но под друго наименование, местни жители и търговци се снабдяват от южната ни съседка Гърция.