Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 юли04 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Душинци

На 31.07.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Кошарево

На 31.07.2018 г. /08:30 – 16:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Банище

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 30.07.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 30.07.2018 г. /09:00 – 14:15 ч./ –  Брезник:   Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 30.07.2018 г. /08:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 08:45 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Глоговица

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Конска:   Iv-310,311

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Лялинци:   I-259 Кв.13

На 30.07.2018 г. /08:45 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:45 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо ГоПИн, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ноевци

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Селищен Дол

На 01.08.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 01.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  Слаковци

На 01.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./ –  СоПИца

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Беренде, Общ. Земен

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  БРЕЗНИК:   МТП ;РЪЖДАВЕЦ ;

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезнишки Извор

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Велиново

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Габровдол

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Гигинци:   УПИ ХІV-219, Кв.22

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  ДОЛНА СЕКИРНА:   МТП ;Д.СЕКИРНА ;

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Милкьовци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Непразненци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Режанци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Садовик

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Станьовци

На 02.08.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Ерул

Община Перник

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 30.07.2018 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Батановци:   3ти Март, Бела Вода, Мах.Трънска И Кащерова, Свети Спас

На 30.07.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Батановци:   Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Мах.Трънска И Кащерова, Св.Св.Кирил И Методий

На 30.07.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Перник:   Юрий Гагарин

На 30.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Владайско Въстание, Изток, Стомана, УПИ V,Кв.201,Кв.Изток, Ямбол

На 30.07.2018 г. /09:15 – 11:15 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Воронеж, Изток, Стомана

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, Кв.29, УПИ І-51 Кв.14

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Дивотино:   3-Ти Март, 34069, Витоша, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесета, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетипета, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Девета, Деветнадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Единадесета, Комсомолска, Люлин, Люлин, Люлин, Махала Герен, Махала Ливаге, Махала Светавода, Миньор, Миньор, Миньор, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Първа, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Седма, Слатина, Слатина, Струма, Тридесета, Тридесета, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, Тринадесета, УПИ VIII – 296 Kb.21, УПИ ІІ Кв.746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Четринадесета, Шеста, Шеста, Шестнадесета

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник:   1-Ва, 1-Ва, 1-Ва, 12-Та, 13-Та, 14-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 2-Ра, 2-Ра, 4-Та, Балван, Бели Брег, Бузлуджа, Витоша, Вихрен, Горно Могиличе, Дъга, Кв. Рудничар, Кръстец, Малашевска, Мальовица, Могиличе, Оборище, Острица, Петрохан, ПИрин, Протожерица, Рила, Рила, Рудничар, Рудничар, Св.Св.Кирил И Методий, Софийско Шосе, Стоян Заимов, Странджа, Твърди Ливади, Чавдар, Шипка

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Братя Чакрини, Васил Левски, Велин Асенов, Вердин Александров, Витоша, Витоша, Витоша, Георги Димитров, Двадесет И Трети Април, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Алексиев, Иван Димитров, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Китка, Китка, Китка, Кракра, Марин Зафиров, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Орниче, Орниче, Осоица, Партизан, Партизан, Партизан, Перник, Плиска, Плиска, Първи Май, Радослав Зафиров, Радослав Зафиров, Рила, Рила, Свилен Русев, Славчо Дяков, Славчо Дяков, Средна Гора, Стара Планина, Стража, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 13:30 – 15:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 04.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Зидарци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник:   Златоград, Изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 30.07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 01.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Дивотино:   Витоша, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетиосма, Двадесетиседма, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИv   -642, Люлин, Миньор, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Рила, Седма, Слатина, Струма, Струма, Тридесетивтора, Тридесетипърва, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Горна Диканя

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, ПИрин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, Lxxxііі-1526 Кв.121, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, ПИрин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, РодоПИ, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ LXXXIV-2229,Кв.21., УПИ І-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, КаПИтан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Големо Бучино:   Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин, Нарцис, Република, София, Струма, УПИ Xxiv Кв. 39, Яланджийска, Ясен

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Драгичево:   V-14,Кв.83, VII-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит, Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище ПИ 324, Магистрала, Мария Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот Волов, ПИ 020003, ПИ 1625,М.Серимеж, ПИрин, Реката, Република, Рила, Ропотамо, Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Христо Ботев, Черни Връх, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Мало Бучино:   Люлин/2-Ра/

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Мърчаево:   10-Та

На 30.07.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 03.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник:   Бучински Път

На 04.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, УПИ І-51 Кв.14

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, ПИрин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Вискяр:   ІІ-253 Кв.30

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Мещица:   Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, КаПИтан Петко Войвода, Кв.3 УПИ VIIі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Радуй

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Расник:   Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 01.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 01.08.2018 г. /09:00 – 15:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 02.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша, Княз Борис I, Люлин, Мах.Стаменова, Пчела, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Чучулига

На 03.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Драгичево:   Васил Левски, Калиница, Каменица, Люлин, Местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426

На 04.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Арда, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Витоша, Витоша, Двадесет И Трети Април, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Китка, Китка, Китка, Кракра, Марин Зафиров, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Орниче, Орниче, Партизан, Партизан, Партизан, Перник, Плиска, Плиска, Първи Май, Радослав Зафиров, Радослав Зафиров, Рила, Рила, Свилен Русев, Славчо Дяков, Славчо Дяков, Средна Гора, Стража, Тодор Димитров, Христо Смирненски

Община Радомир

На 31.07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Байкалско

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Борнарево:   УПИи I-066007 Кв.66

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Копаница

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Железничарска

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:   П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 01.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

Община Трън

На 30.07.2018 г. /10:45 – 16:15 ч./ –  Слишовци

На 30.07.2018 г. /10:00 – 15:15 ч./ –  Долна Мелна

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 31.07.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Шипковица

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 31.07.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 02.08.2018 г. /09:00 – 15:15 ч./ –  Долна Мелна:   НУПИ 12

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бусинци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Видрар

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горна Мелна:   87

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горочевци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Докьовци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Еловица, Общ. Трън

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Костуринци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Къшле

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Лева Река

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Мрамор, Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Пенкьовци

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Радово

На 30.07.2018 г. /09:00 – 20:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Стайчовци

На 03.08.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./ –  Трън:   Георги Бабичев, Денчо Знеполски, Руй, Стефан Рангелов

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Банкя, Общ. Трън

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Богойна

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Врабча

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Ломница, Общ. Трън:   М.Ждрелото

На 01.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Трън:   9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, Мах.Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким Тошков

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP