Димитър Бръчков

Фирмата му „Етиком” е класирана като победител в обществената поръчка от комисия, назначена от кмета Д. Бръчков

Петричката фирма „Етиком“ ООД с управител Иван Колев се захваща с основния ремонт на болницата в южния град. Фирмата спечели обществена поръчка, обявена от община Петрич. Решението е на тричленна комисия, назначена от кмета на Петрич Димитър Бръчков. Ремонтът възлиза на 462 951 лв. без ДДС, или 555 541 лв. с ДДС. Това са средства, които са отпуснати с решение на Министерския съвет.

Ремонтът е разделен на няколко етапа, като този в момента стартира първи етап, който включва обновяване на блокове А, Б и Г. Ремонтът на блок А включва подмяната на дограмата на 2-ри етаж, както и на 4-ти. Такава процедура ще съпътства и ремонтните дейности в блок В и Г с подмяната на външна и вътрешна дограма на етажите от 2-ри до 5-и, както и противопожарни врати и стълбища. Предвижда се и направата на нова абонатна станция, локализирана в сутерена на болничната сграда.

Според справка в Търговския регистър фирмата е регистрирана в Петрич през 2008 г. Управител е Иван Евтимов Колев, който разполага с дял от 244 000 лв. Негов съдружник е Витка Костадинова Колева с дял от 61 000 лв.

 

Снимката

 

Димитър Бръчков