Реално шведските униформени получавали 2,6 пъти повече от българските си колеги.

Според икономисти реално нетната заплата, която получава служителят в сектор „Сигурност“, е 800 лева

 

Българските служители в сектор „Сигурност“ получават 2,6 пъти по-малко в реално изражение (по покупателна способност) от тези в Швеция и 1,7 пъти по-малко от словенците. Това каза лидерът на синдиката Пламен Димитров, който коментира оповестен доклад в медиите, според изводите на който българските полицаи са най-добре платените в Европа и заплатите им са съпоставими с тези на колегите им в Швеция и Норвегия. Той уточни, че докладът първоначално е представен като документ на Световната банка, но след това банката се е разграничила от изследването и е станало ясно, че то е правено по поръчка на българското финансово министерство и е платено от ведомството.

От КНСБ коментираха, че методологията на изследване в доклада е изключително неясна, съпоставят се несъпоставими величини, показват се странни съотношения. Разходите, които се коментират, са по странен начин съотнесени с БВП на глава от населението, каза Пламен Димитров.

В 980-те евро (или 1776 лв.), споменати в доклада, се калкулират и разходите за социални осигуровки, като според същия доклад те са около 51 процента. Когато се махнат тези 51 на сто от 1776 лева, остават 881 лева. Тези пари се облагат с данък от 10 процента и реално нетната заплата, която получава служителят, е 800 лева, каза Любомир Костов, икономист на КНСБ.

Според него България във всички страници на доклада се сравнява със страни от Балканския полуостров, а не трябва да се забравя, че България е външна граница на ЕС и разходите в този сектор не трябва да се сравняват със страни като Албания, Македония, Черна гора, Сърбия. Той допълни, че числата сами по себе си са верни, но са така представени и тълкувани в доклада, че се създава усещането, че полицаите и пожарникарите в България получават заплати като тези в Швеция. Не трябва да се забравя, че има 13,5 процента незаети места в сектора, допълни Костов.

Според Костов този доклад е опит на изпълнителната власт преди бюджетната процедура да си осигури аргумент да не увеличава разходите в тези публични дейности.

Венцислав Станков, президент на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите в България към КНСБ, коментира, че един пожарникар в България след увеличенията от 1 януари и от 1 март 2018 година получава между 900 и 1100 лева. Това са служителите, които работят на терен, а не ръководен състав.

По проучвания на синдиката в сферата на пожарната безопасност и защита на населението в Европа се отделят между 0,6 до 1,1 на сто от БВП в скандинавските страни. В България едва достигаме 0,2 от БВП, каза Станков. Според него трябва да се прекрати това перманентно недофинансиране на сектора, за да се повиши услугата за населението.

Синдикалистът отбеляза, че са съгласни, че неправилно се управлява човешкият ресурс в структурите на МВР като цяло. Те настояват административната тежест да се намали за сметка на увеличението на служителите, които са на терен – пожарникари и полицаи.

Той отбеляза, че в доклада се препоръчва служителите да останат същият брой, но разпределението им по области да е по-ефективно. Според Станков е чудно по каква методика са изчислени процентите, защото България е една от страните с много малък брой пожарникари на 1000 души население – под 0,8 на сто, а в Европа средният брой пожарникари е много по-голям – в Австрия наближава 19 на 1000.