Мария Иванова

132 000 лв. печалба има общинската болница в Дупница за първото шестмесечие на годината, разбрахме от прокуристката на лечебното заведение Мария Иванова. Изпадналата във финансов колапс МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД отчита печалба за първи път от много години. Постиженията се дължат на затегнатата финансова дисциплина и намаляването на разходите до минимум.

„В момента имаме задължения в размер на 1 млн. и 998 хил. лв. В тях са включени заемът, който беше изтеглен, кредитът по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договора), имаме и неизплатени заплати и отпуски. Изплатихме 180 000 лв. по един запор, но имаме още един запор. Болницата работи, и то добре”, обясни Мария Иванова. В края на декември 2017 г. задълженията са били 2,3 млн. лв. Изплатени са предимно стари задължения към доставчици. Както сме писали, Мария Иванова пое ръководството на общинската болница, след като преди това се смениха няколко управители. През м. септември предстои да бъде обявен нов конкурс за управител.