Община Дупница търси доставчик на хранителни продукти за детските градини, дава 1, 4 млн. лв. за поръчката. От администрацията на града обявиха обществена поръчка за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на общината. Процедурата касае дупнишките детски градини “Слънце”, “Зора” и ДГ  “Мечта” в  града и с. Джерман; ДГ “Радост” – с. Яхиново, с. Червен брег и с. Крайници; Детска градина “Детелина” – гр. Дупница и базата й в с.Бистрица и ясли “Пролет” – гр. Дупница.

Обществената поръчка е на стойност 1 409 010 лв., за 48 месеца. Доставката на хранителните продукти е предназначена за детски заведения, където ежедневно се приготвя прясна, топла храна. Поради тази причина е необходимо доставките да бъдат извършвани ежедневно. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 29 август.