Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 0610 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Благоевград

Община Благоевград

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч./   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   001451, 04217.920.1.70, 04217.929.10.29, 04279.927.30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Картала, Местност Конярнико, Местност Септемврийче, Местност Тепавиците, Местност Широканска,  ПИ №001451

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Бистрица, Общ. Благоевград:   319001, 410002, Брезово, Мах. Калуцка, Мах. Центъра Мотела, Махала Брезово, Махала Брезовска, Махала Милово Тп Милово, Махала Петковци, Месност Демирево, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Благоевград:   Антон Чехов, Славово

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Горно Хърсово:   Горни Валог, Махала Буровци, Махала Горни Двояци, Махала Долни Двояци, Махала Михтарци, Махала Мъртвако, Махала Новоселци, Махала Панчовци, Махала Пържово, Махала Стойковци, Махала Тачовци, Махала Шоповци, Местност Валого, Местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Дъбрава, Общ. Благоевград:   000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, Мах. Ваканинци, Мах.Щърбевци, Махала Веляци, Извън Регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука, Местност Ръженици, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Рилци:   Местност Арсовото, Местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 06.08.2018 г. /08:00 – 11:00 ч./   На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Здравец, Местност Карталско Дере, Местност Мингингова Поляна, Местност Септемврийче

На 06.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Логодаж:   У ПИ-ІV-195 Кв.14, Голяма Нива

На 06.08.2018 г. /08:15 – 13:30 ч./ –  Благоевград:   Алея На Здравето, Антим I, Аргир Манасиев, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, К. И Никола Хайдукови, Местност Бачиново, Петър Стоянов, Родолюбие, Сотир Атанасов, Христо Силянов, Христо Чернопеев

На 06.08.2018 г. /11:00 – 16:15 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 08.08.2018 г. /11:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Зелен Дол:   293, Валого-Краварник, Местност Валого-Краварник, У ПИ IV-220,Кв.8

На 06.08.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   04279.601.362, Антон Чехов, Вардар, Ветрен, Възрожденска, Дойран, Менча Кърничева, Местност Баларбаши, Местност Международно Шосе, Независимост, Освобождение, Роден Край, Св. Димитър Солунски, Страцин, Тодор Александров

На 06.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Айдаровско Дере, Местност Айдаровско Дере

На 06.08.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград

На 06.08.2018 г. /14:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   Еленово, Пролет, Слава

На 07.08.2018 г. /08:00 – 13:15 ч./ –  Дренково:   Махала Балевска

На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Падеш:   Местност Джалеви Бахчи, Падеш

На 07.08.2018 г. /08:15 – 16:15 ч./   На 08.08.2018 г. /08:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   Васил Левски, Даме Груев, Илинден, Петър Зографски, У ПИ-І-04279.616.90,Кв.125

На 07.08.2018 г. /08:30 – 13:45 ч./ –  Благоевград:   Еленово, Жк. Еленово – 1, Идт. 04279.626.29 И 04279.626.30, Кв. Еленово 04279.626.30, Явор

На 07.08.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   Ален Мак, Астра, Жк ;Ален Мак  У ПИ XVIII 04279.625.15 Кв1

На 07.08.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград:   Георги Андрейчин, Еленово, Имот 04279.626.148

На 08.08.2018 г. /12:45 – 16:15 ч./ –  Благоевград:   Иван Михайлов, Местност Бачиново

На 09.08.2018 г. /08:00 – 13:15 ч./ –  Покровник:   Валого, Поповка, Равначка, УПИ I-432, Кв.28, Хан Аспарух

На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград

На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград:   33.432, Айдарово, Кучкудерска Нива, Местност Пейчинска Чука, Местност Чуката, УПИ IV 87, УПИ-ХІ218 Кв.21, Чуката

На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Обнова:   Ив.Вазов

На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Покровник:   Ленището

Община Гоце Делчев

На 06.08.2018 г. /09:15 – 09:50 ч./   На 07.08.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Капсии

На 06.08.2018 г. /09:15 – 09:50 ч./   На 07.08.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К.К. Попови Ливади, Кестените, Местност Стрелбището, Местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян

На 06.08.2018 г. /09:15 – 09:50 ч./   На 07.08.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Делчево, Общ. Гоце Делчев:   020288 М. Ливадите

На 06.08.2018 г. /09:15 – 09:50 ч./   На 07.08.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добротино:   4043, Сарп Дере

На 06.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   II-16, Местност Мочура, Кирил И Методий, Местност Мочура Землище Гоце, Местност Сушица, Стара Планина

На 06.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гърмен

На 06.08.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Горно Грамаде, Двадесет И Първа, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Димитър Кемалов, Единадесета, Иван Вазов, Кьосе Баир, Местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Седма, Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4, Ст 46 Кл Б Тп Огняново 2, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Тринадесета, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста

На 06.08.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен:   Девета, Единадесета, Иван Вазов, Неуточнен Адрес, Осма, Седма, Ст 26 Кл Б Тп Огняново 4, Тридесет И Втора, Тридесет И Първа, Тридесет И Трета, Тридесет И Четвърта, Шеста

На 07.08.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Брегалница, Бяло Море, Звънчарска, Кавала, Серес, Солун, Тодор Александров

На 07.08.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Хаджидимово:   Ангел Кънчев

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Беслен:   Парцел 227 По Плана На С. Беслен

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гайтаниново:   021056 М.;Жингов Бряст ;

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Гоце Делчев, Дунав, Царица Йоана

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Илинден, Общ. Хаджидимово

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Копривлен:   000381, Александър Стаболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Гоце Делчев, Граничар, Драва, Драма, Завода, Здравец, Изгрев, Илинден, Кирил И Методи, Кокиче, Малка Еловица, Младост, Паисий Хилендарски, Парка, Петър Берон,  ПИ-000186, Първи Май, Свети Георги, Свети Димитър, Славянска, Стопански Двор, Тодор Паница,  XII-544  Кв. 1, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Лъки, Общ. Хаджидимово

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Мусомища:   027116, 32012, Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Антон Попов, Баба Тонка, Батуми, Братя Миладинови, Бяло Море, Владимир Поптомов, Генерал Гурко, Георги Папалезов, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Д-Р.Петър Берон, Детелина, Димитър Талев, Димо Хаджидимов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Козарев, Кавала, Каваците, Кирил И Методий, Клокотница, Краището, Кулата, Лозята, М. Отавата, Марица, Места, Местност Ливадите, Местност Параклиса, Местност Стопански Двор, Местност Чукутлука, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Ниш, Орехите, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пейо К. Яворов,  ПИрин, Плиска, Рила, Сан Стефано, Сливница, Стопански Двор, Струга, Судинград, Толбухин, Топлика, УПИ І-68, УПИ- VIІ ,Кв. 63, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Янтра

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ново Лески:   М.Варадите, Местност Варади, С. Ляски, Имот 501003

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Парил

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Петрелик

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Садово, Общ. Хаджидимово:   М.Вършилата -Индентификатор №042003

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Теплен

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Тешово:   УПИ-IV+106

На 08.08.2018 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Хаджидимово:   015002, X-551,Кв.44, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бор, Бреза, Васил Левски, Вихрен, Възрожденска, Генерал Жостов, Георги Бенковски, Георги Измирлиев, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Драма, Елин Пелин, Иван Вазов, Кирил И Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Долна Вария, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петър Берон,  ПИрин, Победа, Прогрес, Свети Георги, Стопански Двор, У ПИ-Іх-74, Кв.73а, Тодор Каблешков, Трети, Хан Омуртаг, Цар Иван Асен, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Самуил

На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Местност Текето

На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади, К.К. Попови Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади

На 09.08.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Гоце Делчев:   Kурортен Kомплекс  Попови Ливади

Община Кресна

На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Влахи:   Драколово

На 09.08.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Кресна:   Главен Път Е-79

На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Кресна:   Главен Път Е-79, Македония, Местност Солунско Дере

На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Ощава:   54537.600.31.1, Германци, Местност Русенци

На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли

На 09.08.2018 г. /09:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ –  Стара Кресна:   Местност Кулата

На 09.08.2018 г. /09:30 – 16:15 ч./ –  Стара Кресна

Община Петрич

На 06.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   28-Ми Октомври, Д-Р Асен Златаров, Даме Груев, Дунав, Ильо Войвода, Каймак Чалан, Места,  ПИрин, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Рокфелер, Серска, Тома Митов, Хилендарски Манастир, Христо Чернопеев, Цар Борис III, Цар Борис III, Шипка, Яне Сандански

На 06.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ал.Стамболийски, Атанас Маджаров, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Градска, Истра, Люле Бургас, Марица, Местност Грамадите, Отец Паисий, Папульо, Полковник Дрангов, Родо ПИ, Рокфелер, Свобода, Славянска, У ПИ  VI-374,Кв.351, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цанко Церковски, Цар Самуил

За периода 06-11.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Арда, Изток, Полковник Дрангов, Тетово

На 06.08.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич:   Ел-Тепе, Изток, Полковник Дрангов, Рокфелер

Община Разлог

На 08.08.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   IV,Кв 29, IVI-348,Кв.29, Xl,Кв.41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Извън Регулацията, Местност Конещица   ПИ, Местност Конищица, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Първа, Трета, Тридесет И Първа, Тринадесета, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма, Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Шафле Дере

На 08.08.2018 г. /09:45 – 10:00 ч.; 09:45 – 12:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Горно Краище

На 08.08.2018 г. /09:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Деветнадесета, Извън Регулация С.Баня, Извън Регулацията

На 08.08.2018 г. /09:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов, Двадесет И Трета, Девета, Извън Регулация, Местност Андрианов Чарк, Неуточнен Адрес, Р-Н Стопански Двор

На 08.08.2018 г. /09:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   І-500, Кв.35, Втора, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Регулацията, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Усоето, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 08.08.2018 г. /09:45 – 12:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Деветнадесета

На 08.08.2018 г. /09:45 – 12:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Местност Андрианов Чарк

На 08.08.2018 г. /09:45 – 12:30 ч.; 09:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май, Безименна, Братя Миладинови, Варош, Васил Бельов, Васил Левски, Втора, Възраждане, Георги Димитров, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Иван Вазов, Имот 026026, Кокиче, Комсомолска, Лале, М.Долни Мин.Бани, Мечта, Минно Селище, Младост, Неуточнен Адрес,  ПИрин, Победа, Първа, Рила, Родо ПИ, Трета, Тринадесета, Цар Калоян, Цар Симеон, Четвърта, Шеста

На 08.08.2018 г. /09:45 – 12:30 ч.; 09:45 – 10:00 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Разлог:   Александър Стамболийски

На 09.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Разлог:   Братя Каназиреви, Братя Кулини, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Четнишка, Шейново

На 09.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Разлог:   Христо Ботев, Цар Самуил

На 10.08.2018 г. /08:30 – 08:45 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ –  Разлог:   Бела Река, Вихрен, Катарино, Местност Банище, Местност Катарино

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Бачево:   23-Ти Септември, Александър Стамболийски, Асен Лагадинов, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил И Методи, Костадин Катранджиев, Кръстю Стойчев, Людмила Живкова, Местност Перивол, Местност Раждавец, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Оборище, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Перивол, Петър Берон, Петър Прангов,  ПИрин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака, Шипка, Яне Сандански

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Местност Семково

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Годлево

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Горно Драглище:   Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Добърско

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Долно Драглище:   026036, У ПИ IX  219 Кв 42

На 10.08.2018 г. /10:00 – 10:30 ч./ –  Разлог:   Местност Перивол, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев, Черна Река

Община Сандански

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:   Отец Ангел Столинчев, Полковник Дрангов

На 07.08.2018 г. /08:45 – 11:00 ч./ –  Сандански:   Вардар, Георги Бенковски, Любен Каравелов, Места, Свобода, Станке Димитров

На 07.08.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Сандански:   Ильо Войвода, Кожух, Оборище, Осогово, Рила, Родопа, Свобода, Стефан Стамболов, Таската Серски

На 07.08.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Лиляново

На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Сандански:   Свобода

На 08.08.2018 г. /09:15 – 11:30 ч./ –  Плоски:   Ален Мак, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Георги Бенковски, Долна Махала, Дружба, Иван Козарев, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Местност Валога, Методи Христов, Мир, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Трети Март, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Явора

На 08.08.2018 г. /12:15 – 14:15 ч./ –  Сандански:   Александър Буйнов, Беласица, Горно Броди,  ПИрин, Свобода, Тевното Езеро, Цар Симеон, Чудомир Кантарджиев, Юрий Гагарин

Община Сатовча

На 06.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 07.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 08.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 09.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 10.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Вълкосел:   Бистрица, Божур, Бузлуджа, Заря, Лилия, Людмила Живкова, Люляк, Места, Неуточнен Адрес, Рила, Стопански Двор, Христо Ботев

Община Симитли

На 06.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Крупник:   000024 Местност Реката, Беглико, Местност Виро

На 06.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Черниче:   9-Ти Септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Ленин, М.Сухата Река, Неуточнен Адрес, Р-Н Под Гарата, Рила, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 06.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 07.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   Свобода

На 07.08.2018 г. /08:00 – 14:15 ч./ –  Симитли:   Васил Левски, Георги Димитров, Герена, Еделвайс, Зеленка, Кокиче, Малина, Местност Герено, Неуточнен Адрес, Първи Май, Симитли, Славянска, Струма, УПИ IXXV-32, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 07.08.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, Местност Лочката, Местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Шипка, Юрий Гагарин

На 08.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли:   Васил Левски, Изворите, Коматиница, Свобода, Сердика, Симитли

На 08.08.2018 г. /08:30 – 14:00 ч./ –  Симитли:   Беласица, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Махала Чубан Дере, Октомврийска, Пейо К Яворов, Плиска, Рила, Родо ПИ, Свобода, Симитли, Трети Март, У ПИ-ІІІ-1466 Кв.51, Шипка

На 08.08.2018 г. /09:30 – 13:15 ч./ –  Симитли:   Симитли

На 09.08.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Долно Осеново:   Долна Махала, Махала Горна, Махала Долна

Община Якоруда

На 06.08.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Банско:   Христо Ботев

На 06.08.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Добринище:   Георги Димитров

На 06.08.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Якоруда:   Айдаре, Ал ПИйска, Белмекен, Богдан Войвода, Букет/Петнадесета/, Бунтишка, Бърдо, Васил Априлов, Васил Левски, Витоша, Гоце Делчев, Грагьовец/Стефан Чернев/, Градище/Трета/, Грънчар/23-Септември/, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Дванадесета, Девета, Джебре/Иван Ботушанов/, Добро Ниве/Партизанска/, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Иван Попкостов, Изгрев, Кирил И Методи, Кожух, Лазарец, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч, Македония, Места/П.Джеджеров/, Местност Буковец, Мусала, Неуточнен Адрес, Никифор Филипов, Ореховица, Освобождение, Пелистър, Пета/Поп Филип Стоянов/, Петко Р.Славейков,  ПИрин, Първа/Илия Колев/, Родо ПИ, Седма, Солун/Мустафа Кьоров/, Софроний, Стара Планина, Стефан Караджа/Никола Карад, Стойко Маджере, Стокевица, Стоян Табаков, Трещеник, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис Iii/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Четиринадесета, Шеста/Асен Вригазов/, Яворов, Якорудски Бор, Яне Сандански

На 06.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Якоруда:   Софроний

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Бабяк

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Гълъбово, Общ. Белица

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Десета

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Кузьово

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Лютово

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Орцево

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Черешово, Общ. Белица

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Юруково

На 09.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Якоруда:   Васил Левски, Кирил И Методи, Лазарец, Цар Борис III/Георги Димитров

На 09.08.2018 г. /09:15 – 12:30 ч.; 09:15 – 09:30 ч.; 12:15 – 12:30 ч./ –  Палатик

 

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP