Д-р Панев: Съветниците позволихме да се изгради забавачка до улилище „Петър Берон”, която в момента се руши, защо?

Кметът Георгиев: Нужни са ни още 600 000 лв., парите за тази детска градина не са за сметка на самоковци

ОбС шефът Силвия Стойчева не благоволи да представи отчета за работата на съветниците в Самоков по време на последното заседание. За сметка на това общинарите сами си го приеха и сами си се похвалиха за добре свършената работа.

Владимир Георгиев (вляво)

„До настоящия момент Стойчева си правеше труда поне да прочете броя на приетите, отхвърлени, оспорвани и препотвърдени решения на избраниците. В действителност тези цифри не даваха никаква яснота за действително постигнатите резултати.

Васил Зашкев

Може би точно затова ОбС председателят реши тази година да си спести четенето”, коментираха самоковци. Отчетът се сведе до това председателите на постоянните комисии да заявят, че отчетът е разгледан и приет от тях. Сиреч общинарите се отчетоха сами пред себе си и лично си дадоха оценка каква добра работа са свършили. „На нас, гражданите – данъкоплатци, които с мизерните си доходи плащаме заплатите на съветниците, не ни остава нищо друго, освен да възкликнем – Аферим, бе!”, коментираха още граждани в залата.

Докладвани бяха становищата на постоянните комисии по отчета за дейността на Общинския съвет за първото шестмесечие за 2018 г. Гласуването беше явно и с 25 „за“ и един „въздържал се” – Васил Зашкев, отчетът бе приет.

Около приемането на бюджета съветникът Васил Зашкев поиска думата: „На всеки 6 месеца приемаме отчети. Ако някой ни слуша, всичко е по мед и масло. Аз имам един много прост въпрос. Има ли едно предложение, внесено от общински съветник за тези шест месеца, което да е прието от ОбС? Приемат се само докладните на кмета. Проформа на книга нещата си вървят, ние си ги приемаме. Да, ще бъдат отпуснати средства за ограда на църква или за друг козметичен ремонт. Но глобалните проблеми, с които да променим социалния статус на жителите на нашата община, са загърбени. Примерите в това отношение са много. Както много пъти съм казвал, проблемът с питейната вода в самоковските села си стои неразрешен. В пълния смисъл важи поговорката “Вода гази, жаден ходи“. В селата продължава да липсва канализация и пречиствателни станции, което е пагубно за един такъв планински туристически регион като част от  нашия, който е и вододайна зона. Кметът сподели, че членството ни във водната асоциация е плод на голям компромис. По негово настояване ние всички решихме да сме част от тази асоциация и загърбихме усилията на много видни самоковци, които бяха поставили на заден план техните политически пристрастия и работеха за една чисто благородна кауза, като се бореха за общинско ВиК. И ние си приемаме с възхищение резултатите от някаква си наша дейност. Възхищаваме се сами, на книга всичко е точно, а практически дали е така и дали си даваме сметка за отговорностите, които носим, а иначе отчетът ще мине ОК. Както са минали и други досега“, заяви Зашкев.

Отношение по темата взе и съвтникът д-р Панев: „Хубаво, отчитаме се. Но няколко пъти ми се налага да мина покрай училището „Петър Берон”. И пак така с докладни на кмета, не си спомням кога, но по наше решение се изгради там някаква си детска градина, която в момента не работи, а се руши. Тоест вложени са пари, взимано е решение пак така, а пък детската не работи. Мисълта ми е, кмете, защо е трябвало да се построи тази детска градина, колко пари на самоковския данъкоплатец са отишли за построяването й? Защо не работи в момента? Виждаме изпочупени стъкла, стопанисва ли се в момента, не се ли стопанисва и всичко около нея. Това решение дали е взето в интерес на самоковци?”, бяха въпросите на д-р Панев

Кметът Георгиев отговори: „Ще ви покажа писмо до Красимир Вълчев, което касае намирането на средства за доизграждането на тази детска градина. Средства за тази сграда не са за сметка на самоковци. Имаше програма 2007-2013г. на Министерството на труда и социалната политика заедно със Световната банка, където програмата трябваше да продължи, но след анализ на Световната банка програмата спря. В първия етап беше записано изграждане на сграда, в която да се помещава консултативен център и детска градина. Останалата част е недовършена, защото не обхваща този първи етап. На оперативки сме си мислили дали да ви предложим със собствени средства да доизградим детска градина. Нужни са средства около 500-600 хил.лв., но не сме си позволявали досега да искаме от Общински съвет. От Общинска администрация търсим възможности за средства. Подготвил съм поредно писмо до Министерството на образованието, подготвили сме подробна справка колко деца има в детските градини, как всички групи са над норматива и това да ни бъдат мотивите, за да осигурим външни средства и да я доизградим”, поясни Георгиев.