С благословията на отец Йордан Аврамов, в присъствието на кмета Кирил Котев и управителя на сметопочистващото предприятие Павел Ерменков бе осветена новозакупената техника за сметосъбиране и сметообработка. Общинско звено „Почистване” вече разполага с нови автомобили – 3 за сметосъбиране; два самосвала. Единият от тях е оборудван с кран-човка. Освен автомобилите „Стройкомтранс“ ЕООД вече разполага и с компактор за обработка на битовия отпадък.