Изпълнението на бюджета и състоянието на общинския дълг към края на миналата година ще гласуват съветниците в Кюстендил на заседание идната седмица.
Освен това местните управници ще умуват дали да отпуснат финансова помощ на местния футболен клуб „Велбъжд”, който вече беше подпомогнат с над 22 000 лв.
От ключово значение ще бъде решението за кандидатстване по проект  „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни ТБО – с. Радловци, м. „Гладни рид“, община Кюстендил.
Кметът на Кюстендил Петър Паунов предлага на съветниците да гласуват 10- годишно разрешително за снабдяване с минерална вода на басейна на ПМГ “Проф. Ем. Иванов” след постъпило  искане от ръководството на школото срещу ежегодна такса, която е 5, 60 л/ сек.