120 души за 9 дни събраха общо 4 тона отпадъци от Национален парк „Пирин”. Участниците станаха част от юбилейното двадесето почистване, организирано от екологично сдружение „За Земята”. Събраните отпадъци са свалени до сепариращи инсталации в регионалните депа в региона.
Доброволците чистиха в района на хижа „Яне Сандански”, хижа „Синаница”, заслон „Спано поле” и хижа „Вихрен”.

„Двадесет години след първото почистване в Национален парк „Пирин” отпадъците не свършват. На някои места количествата намаляват, но винаги изскача някое добре скрито сметище, което ни изумява със съдържанието си. И тази година събрахме антики от 60-те и 70-те години – бутилки, консерви, батерии и други – заровени незаконно около хижите”, коментира Драгомира Раева от сдружението. Чистачите с разочарование установиха, че на много хижи продължава и изхвърлянето на отпадъците в близко дере. Тревожно е и изливането на отпадни води от тоалетните при хижите директно сред природата, без те да бъдат третирани. От „За Земята” алармират, че така се замърсяват чисти планински водоизточници, които стигат до населените места.