Всяка четвърта компания се страхува от фалит.

Това показват данните от европейско проучване на фирми за събиране на дългове.

Причината е в невъзможността да събира вземанията си навреме, цитирани от БНР.

Близо два месеца чака бизнесът, за да събира забавени плащания. А гражданите бавят средно с 15 дни своите задължения. Масово бизнесът работи с отложени плащания, а гражданите рискуват да изпаднат в задлъжнялост, поради недостига на кешова наличност.

През тази година българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност за плащанията за последните 5 години. 76% от фактурите се плащат в уговорения срок, а 20 на сто – със закъснение, 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани.

Въпреки по-добрите показатели в сравнение с предходните години, българският бизнес все още се нарежда в групата с лоша дисциплина – 1/4 от фактурите, издадени към фирми контрагенти се плащат със закъснение или изобщо не се погасяват – при среден процент в Европа от 22 на сто.

Най-често бизнесът бави плащанията заради фирмената задлъжнялост, а икономическите последствия от това посочи Райна Миткова от Асоциацията на компаниите, които се занимават със събиране на вземания.

“Спадане на печалбите, проблеми с паричния поток, невъзможност да се разплатят със собствените си доставчици, невъзможност да заплатят заплати навреме, невъзможност да наемат нови работници, да разширяват бизнеса си”.

Гражданите бавят плащанията средно с 15 дни най-често поради наличието на повече от едно задължение.

Райна Миткова обърна внимание върху “неумението ни все още добре да си направим сметката как да харчим личните си пари, как да си подредим приоритетите”.