“Представянето на нашия проект – “Трансфер на иновации в здравеопазването”, на Регионалния съвет за развитие днес, предизвика едновременно и одобрение и горещи дискусии. Той повдигна една много по-важна тема, а именно, достатъчно ли е ефикасна дейността на телефон 112 в момента и има ли възможности за подобряване. Изказани бяха позиции в различни посоки, но всички бяха единодушни, че не използваме в максимална степен формата на доброволчество, какъвто е опита в Румъния и други страни.
Също така коментирахме задълженията ни за поддържане на реките и язовирите, както и напредъка по отношение на електронното управление.
Изискванията към всички се увеличават, както и отговорностите!”- разказа Георги Икономов.