На 28 септември 2018 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Разлог ще се проведе заключително събитие за проект „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене”.

На 28 Септември 2018г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Разлог ще се проведе заключително събитие за разпространение на резултатите от изпълнението на проект „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”, “Do and learn”, финансиран по програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

По време на събитието ще бъдат представени: Стратегия за дългосрочно партньорство между Община Гьорче Петров, Македония и Община Разлог, България в областта на образованието, Наръчник за практическо използване на „Отворени образователни ресурси” за внедряване на възобновяемите енергийни източници в училищните предмети и практическо използване на фотоволтаични и термични соларни модули, както и най-добрите презентации на ученическите екипи от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Баня, които работиха усърдно със соларните модули за производство на енергия от възобновяеми източници в реално време.

Основната цел на проекта е да се разработи подходяща рамка за обучение на деца от основните училища за използване на възобновяемата енергия чрез практическо приложение. Това ще бъде направено чрез повишаване на капацитета на учителите в основните училища за по-добър достъп до методите на преподаване с акцент върху важността на използването на възобновяемите енергийни източници, използване и популяризиране на слънчевата енергия и производство на енергия.