“Хора могат да знаят много относно Светия Дух, но важното е да Го познават. Защо? Самият Господ Исус каза, че ще поиска от Бог Татко друг като Него призован да бъде до нас постоянно до връщането на Спасителя (Йн. 14:16-18); Придружител, Помощник, Съветник, Приятел, Партньор, Застъпник, Адвокат, Водач, Окуражител, Ходатай, Треньор, Учител, Укрепител. Господ Исус върши чудеса на Земята чрез Духа Си и днес и ние не сме безпомощни, защото Господ Исус Христос е с и в нас чрез Духа Си. Той е Духът на осиновението, който ни помага да се чувстваме синове и дъщери на Бога (Римл. 8:15) и да нямаме придобита безпомощност (заблуда в умовете, която води до непълноценен живот, живот, в който не проявяваме реалното си естество). Бог иска да живеем в здраве, в благословение, в преуспяване. Това става чрез преуспяване на душата с помощта и водителството на Светия Дух-мисленето ти да е в истината, да взимаш правилни решения, да мислиш, както Бог иска да мислиш и това е за твоето най-висше добро. Да познаваме Духът на светостта , който ни води във всяка истина и ни учи на всичко и ни напомня всичко, което Господ Исус е казал (Йн. 14:26), който ни открива бъдещите неща (Йн. 16:13) е животоопределящо, животоспасяващо.”

Красимир Мирчев