Общата прогнозна стойност за трите позиции е до 228 000 лева и се плаща само за извършена дейност, уточниха от общината

 

Две фирми са подали документи в процедурата по избор на изпълнители за зимното почистване на територията на Дупница. Комисия отвори днес офертите на “Мегаинвест Холд” и “Меридиан” за трите позиции – градска мрежа, извънградска и републиканска мрежа. “Мегаинвест” е с оферта само за междуградската пътна мрежа, в която попадат и селата от общината, докато другият участник е кандидатствал и по трите позиции. Общата прогнозна стойност за трите позиции е до 228 000 лева и се плаща само за извършена дейност.

Комисията ще излезе с решение в срок и предложи на кмета на общината инж. Методи Чимев сключване на договор с победителите.