Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 01 – 05 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Душинци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Слаковци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Брезник:   06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ Іv-105, Кв.40

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Ноевци

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Селищен Дол

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сопица

На 03.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Ярджиловци:   Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кошарево

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица:   С.Бабица

На 05.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник:   Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

 

Община Ковачевци

На 03.10.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Калище:   Iv-278,Кв.29а, УПИ ХIII-239, Кв. 20

Община Перник

На 01.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Боснек:   070008, 3-Ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Божур, Бор, Борич, В.Левски, В.Левски, Витоша, Грамаге, Грамаге, Добри Дол, Добри Дол, Духлата, Духлата, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Игличе, Извора, Извора, Извора, Йордан Йовков, Клен, Клен, Кокиче, Кокиче, Ладивец, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, Махала Влахова, Махала Влахова, Махала Влахова, Махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Могиля, Момина Сълза, Н.Й.Вапцаров, Н.Й.Вапцаров, Незабравка, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С.Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, Струма, Струма, УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър, Х.Димитър, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Чакова, Явор, Явор, Явор, Яворов, Ясен

На 01.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Дивотино:   Махала Тенов Дол, Тенов Дол

На 01.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кралев Дол:   3-Ти Март, 3-Ти Март, Божилец, Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Волга, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Лале, Лале, Люлин, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Махала Айдарица, Махала Орниче, Металург, Металург, Минзухар, Минзухар, Миньор, Орниче, Орниче, Отец Паисий, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 01.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   V-614 Кв 59, Втора, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Трета, Двадесет И Трета, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Деветнадесета, Десета, Десета, Десета, Единадесета, Единадесета, Кв.31,УПИ1-577, Мах.Лесков Дол, Мах.Стакьовец И Манастира, Мах.Стакьовец И Манастира, Местн.Задбудилица, Осемнадесета, Осемнадесета, Осма, Осма, Пета, Петнадесета, Петнадесета, Пи 874, Първа, Първа, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Седма, Трета, Трета, Трета, Тридесет И Осма, Тридесет И Седма, Тридесет И Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеснадесета, Шеста

На 01.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 02.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 06.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 07.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Баба Тонка, Барбеш, Бачо Киро, Бистрица, Блато, Блато, Божур, Боровец, Бурковица, Бързатица, Вардар, Васил Левски, Вит, Витоша, Вършец, Георги Бенковски, Георги Раковски, Голо Бърдо, Горска Поляна, Градище, Градище, Дъбрава, Еверест, Еверест, Еверест, Еделвайс, Ерма, Иван Вазов, Иглика, Извор, Извор, Илинден, Илинден, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Капитан Петко Войвода, Капитан Петко Войвода, Каражинец, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Ком, Крайречна, Лебед, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Магистрала, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кашова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Опашиница, Мах.Рулева, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Каражинец/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Младост, Могилата, Мусала, Незабравка, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Пролет, Простор, Първи Май, Разсадника, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Рила, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Самуил, Сините Вълни, Сините Вълни, Слатина, Спортист, Стадионна, Стария Площад, Стефан Караджа, Струма, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Черни Връх, Чифлик, Шийница, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 01.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник:   Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап.Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец, Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Мах.Ракьовец, Местн.Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Отдих, Палма, Победа, Резервоара, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 01.10.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Перник:   Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бели Кладенци, Бистрица, Будиславец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Калкас, Караманица, Кариери, Кладенец, Колуница, Куциян, Луда Яна, Мах.Ракьовец, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм, Победа, Резервоара, Ропотамо, Тополница

На 01.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Селищен Дол

На 01.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Перник:   Бучински Път, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск, УПИ Iv, Кв.21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, Мах.Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 01.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Златоград, Изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 02.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин

На 02.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Арх. Йордан Миланов, Архитект Йордан Пешев, Благой Гебрев, Изток, Кадиевка, Клемент Готвалд, Луганск, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 02.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Изток, Младен Стоянов, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Юрий Гагарин

На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник:   Двадесет И Девета, Двадесет И Пета, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет И Шеста, Десета, Кв.31,УПИ1-577, Мах.Стакьовец И Манастира, Първа, Шеснадесета

На 02.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./   На 05.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 02.10.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Лом, Несебър, Одеса

На 02.10.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Расник:   Брод, Казанджийска, Околовръстен Път

На 02.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Вискяр

На 03.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път, Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин Пи 58781,5146784

На 03.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Бучински Път, Изток, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 03.10.2018 г. /09:30 – 15:30 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Перник:   Алеко Константинов, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Димчо Дебелянов, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Селимица, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Шибой

На 04.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Кладница:   Ix-409, VIII-29,Кв.18, Xi-29 Кв.18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп.Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище;Делта Хил;, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35,Кв.17 Делта Хил, УПИ V||-Кв.20, УПИ Xxix-29,Кв.20 Делта Хил, УПИ III-21  Кв.20, УПИ-Ix 29, Хvіі-11010,11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв.68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 04.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Рударци

На 04.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Пояс №1на Язовир Студена

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горна Диканя

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Даскалово:   Втора

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Мърчаево:   Мърчаево Пи 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Рударци:   1452, 3-Ти Март, LxxxIII-1526 Кв.121, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ Lxxxiv-2229,Кв.21., УПИ І-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 04.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 04.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Рударци:   Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка, Марица, Москва, Оборище, Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Черни Връх, Шумнатица

На 04.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Балван, Батуля, Боянова Поляна, Буная, Венец, Веслец, Витоша, Вихрен, Връх Богдан, Еделвайс, Елбрус, Изток, Колош, Ком, Краище, Лисец, Люлин, Марина Бара, Морозов, Околчица, Осогово, Протожерица, Ралица, Сини Връх, Славей, Стара Планина, Столетов, Чумерна

На 04.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Батуля, Боянова Поляна, Буная, Връх Богдан, Краище, Люлин, Осогово, Стара Планина, Столетов, Чумерна

На 04.10.2018 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Перник:   Бучински Път, Изток, Рашо Димитров

На 05.10.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Рударци:   Бели Брег, Божур, Бор, Ген.Столетов, Гурко, Добрич, Дренов Дол, Захари Зограф, Иван Вазов, Йовчова, Кирил Пчелински, Кракра, Лопянска Гора, Мария Луиза, Москва, Никола Вапцаров, Опълченска, Отец Паисий, Презвитер Козма, Пчелинска, Рудничар, Св. Иван Рилски, Скобелев, Стримон, Темелко Ненков, УПИ І-1427 Кв.80б, Цветaна Живкова, Черни Връх

На 05.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Изток, Кадиевка, Луганск, Младен Стоянов, Мошино, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 05.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник:   Благой Гебрев, Изток, Ленински Проспект

Община Радомир

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 01.10.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Радомир:   Батенберг, Бенковска, Васил Левски, Войнишко Въстание, Христо Ботев

На 02.10.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./   На 04.10.2018 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир:   Мах.Егреците, УПИ Іx-1083,1084

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Планиница, Общ. Перник:   П-Л ХXII, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Борнарево:   УПИи I-066007 Кв.66

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Копаница

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Радомир:   Мах.Арбанас

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 03.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци:   Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 03.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Княз Борис I, Мах.Кабранови, Махала Андрейна, Махала Андронова, Махала Тричкова, Република, Средорек, Стара Планина

На 03.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 03.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник:   Железничарска

Община Трън

На 02.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Джинчовци

На 03.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Ерул

На 04.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горна Мелна:   87

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP