По предложение на кмета д-р Атанас Камбитов Колежът по туризъм получава право да ползва 3 етажа в сградата на бившето 1-во ОУ. Общински съвет – Благоевград прие предложението на кмета д-р Атанас Камбитов за учредяване на право за възмездно ползване на общински нежилищен имот за нуждите на Колежа по туризъм в Благоевград. Съгласно гласуваното предложение висшето учебно заведение получава право да ползва 2-ри, 3-ти и 4-ти етаж в сградата на бившето 1-во ОУ. Предложението е във връзка с постъпило заявление от президента на колежа проф. Васил Жечев и е пряко свързано с акредитацията на университета.

„Миналия месец Общинският съвет взе решение за учредяване на право за възмездно ползване, което бе оспорено в съда. Изговориха се  много неща, включително за качеството на образователния процес. За това има институции, оценителни комисии към МОН. Нека не сме ние тези, които унищожаваме нещо, което е създадено. Ние като местна власт сме длъжни да подкрепяме развитието му“, коментира кметът Камбитов.

Срокът за възмездно ползване, на база взетото решение, е 10 години.