„Хубава си, моя горо” звуча в Брезник по повод 90-годишния юбилей на „Държавно горско стопанство Брезник”. Териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие е създадено през 1928 г. с обособяването на секция по укрепяване на пороищата и залесяване, посочи директорът инж. Петър Савев.

Началото на залесяванията е непосредствено след Първата световна война. През 2019 г. се предвижда основен ремонт на каменен бараж в м. Ноевски дол. Също така стана ясно, че от началото на тази година до края на м. август са добити малко над 32 000 куб. метра, което е 90 на сто от добитата дървесина в стопанството. Ежегодно на жителите на община Брезник и съседните населени места се осигуряват дърва за огрев чрез продажба от временен и централен склад на стопанството.

По време на празника беше направено символично залесяване в лесопарк „Бърдото” над града, където бяха засадени 21 балсамови ели. Открита беше тематична изложба на детски рисунки, а всички малки художници от средно училище „Васил Левски“ получиха награди. С грамоти бяха отличени служители ветерани, чийто професионален път е свързан с горското стопанство в Брезник.