Доц. д-р Валентин Василев, зам.-декан на Правно-историческия факултет и обществен посредник на територията на община Благоевград, и Костадин Георгиев, докторант в Правно-историческия факултет и началник-отдел „Устойчиво развитие и европейски проекти“, участваха с презентация на Годишната среща на специалистите по човешки ресурси в държавната администрация, организирана от Института по публична администрация към Министерския съвет. На форума, който се проведе в град Бургас, те изнесоха доклад на тема „Научни изследвания и приложението им в публичната администрация – добри практики, реализирани идеи и бъдещи тенденции“.

Пред повече от 140 представители на различни държавни институции доц. Василев и докторантът Георгиев представиха опита на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и община Благоевград в приложението на ефективни механизми за взаимодействие между научните институции и публичната администрация. Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, изказа благодарности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и община Благоевград за дългогодишното партньорство и високите резултати, които двете институции показват в търсенето и прилагането на ефективни решения в областта на публичния мениджмънт.

Доц. Василев проведе работна среща и с г-н Тодор Стамболиев, обществен посредник на град Бургас. На срещата бяха обменени добри практики и идеи, както и се набелязаха няколко конкретни идеи за съвместни инициативи, първата от които ще е свързана с провеждането на форум на местните обществени посредници в Благоевград, която да бъде домакинствана от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и община Благоевград, като предстои да се уточнят подробности по организацита и реализацията му.

 

 

 

 

Снимките

 

  1. Доц. Валентин Василев и докторантът Костадин Георгиев

 

 

  1. Доц. Валентин Василев и Тодор Стамболиев