Екипът и младежите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“ отпразнуваха заедно 20 години от откриването на центъра. Празникът бе емоционален и премина с много изненади. Дневен център „Зорница“ е част от социалните услуги, които община Благоевград предоставя. Основните дейности на услугата целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират лицата с увреждания. Процесът на социална интеграция включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с конкретните нужди на потребителите. Приоритет на обучителната и терапевтичната дейност е постигането на практическа и социална автономност на лицата с увреждания.