Славчо Павлов

Открито заседание ще проведе Комисията по спорта към Общински съвет-Дупница с представителите на клубовете от общината. То е насрочено за 3 октомври от 17,30 часа в заседателната зала на администрацията. Идеята на срещата е да се коментира Наредбата за разпределение на средствата, отпускани за спорт. “От няколко години се коментира в спортните среди, че се налагат някои промени. С много от представителите на клубовете съм говорил и всеки дава някакви идеи. Затова с колегите от комисията решихме да го направим това обсъждане на открита среща с клубовете, за да няма после сръдни. Нека да се кажат конкретните предложения, да се дискутират всички такива и да се подготвят изменения, които впоследствие на заседание на Общинския съвет да разгледаме. Затова призовавам клубовете да дойдат с конкретните предложения на срещата”, заяви председателят на комисията Славчо Павлов.