Кметът Красимир Герчев откри 5-ата работна среща между партньорите по инициативата акроним „Направи и научи” в Разлог.

На събитието присъства и ОбС шефът д-р Мария Копанарова. По време на срещата бяха представени Стратегия за дългосрочно партньорство между община Гьорче Петров, Македония, и община Разлог, България, за иновации и обмен на добри практики в сферата на образованието, Наръчник за практическо използване на „Отворени образователни ресурси” за внедряване на възобновяемите енергийни източници в училищните предмети и практическо използване на фотоволтаични и термични соларни модули.

Ученическите екипи от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баня и техните ментори бяха наградени от инж. Красимир Герчев за активната работа и участие по проекта. Най-добият ученически екип представи презентация за постигнатите резултати от работата със соларни модули и извършени проучвания за производство на ток, затопляне на вода и затопляне на оранжерия от слънчевата енергия.