Александър Каменаров от Сандански бе класиран на трето място със своята рисунка на Епископската базилика.

Министерството на туризма обявява втори конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“, съобщиха от общинската администрация на кмета Кирил Котев в Сандански. Сандански е една от 17-те ЕДЕН дестинации в България (акроним – European Destinations of Excellence, в превод „Най-добрите европейски дестинации”). След като през 2016 година, при първото издание на конкурса Александър Каменаров от Сандански бе класиран на трето място със своята рисунка на Епископската базилика, от Министерството на туризма отново изпратиха покана към талантливите деца в нашата община.

Конкурсът стартира на 27.09.2018 г., а крайният срок за участие е 27.11.2018 г. включително. В него могат да вземат участие деца на възраст между 7 и 14 години.
Всеки, който желае да участва, може да изпрати своята рисунка по пощата или по куриер на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №1, за Министерството на туризма. Всяка творба трябва да бъде придружена с декларация по образец. Рисунките трябва да представят детското виждане на забележителностите и атракциите, намиращи се на територията на ЕДЕН дестинацията, която се представя – природни, културни, исторически обекти, обичаи, бит, събития, фестивали и др. Това ще помогне и да се популяризират допълнително малко познатите туристически дестинации и нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили българските и чуждестранните туристи.
Получените рисунки ще бъдат разгледани от жури и най-добрите сред тях ще получат възможността да бъдат поставени на предвидените за изработване по проекта рекламни сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разпространявани в страната и в чужбина. На най-добрите автори ще бъдат връчени и грамоти.