Двама талантливи ученици на гимназия „Пейо
К. Яворов“ в Петрич – Станислава Стефанова и Борислав Бахтарлиев от 12-и клас, бяха наградени с пътуване по родните места на бежанци от Беломорска и Одринска Тракия. Те получават награда за есетата си в националната инициатива “Завръщане към корените” – участие в национална инициатива-експедиция “По обратния път към дедите ни”. Мащабната проява се организира от Тракийско сдружение “Завръщане към корените” и “По обратния път към дедите ни”.