Участъкът „Миньор“ от „Бобовдолски въглищен басейн” с нов концесионер. Дружеството „Траш Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на твърди горива – кафяви въглища, от участък „Миньор“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“.

Още подробности в печатното издание