Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 08.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Видрица: Видрица, Парцел VІІ-94в, Кв. 17

На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Душинци

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Слаковци

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Сопица

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Селищен Дол

На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Ноевци

На 10.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Бабица: С. Бабица

Община Ковачевци

На 08.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Косача

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Байкалско: 084033

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Буново, Общ. Кюстендил

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Дебели Лаг

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Драгомирово, Общ. Радомир

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Егълница: П-Л VI-70, Кв. 8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Жедна

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Житуша: П-Л ІV Пл. №711, Кв. 56, УПИVі

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: Кв. 1, Упи ХіV, махала Канджулица, махала Пириница, УПИ V-138 Кв. 24, УПИ VII-69, Кв. 13

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Калище: IV-278, Кв. 29а, УПИ VI-260, Кв. 15, УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Касилаг: УПИ ІІІ-230, УПИ ХІV-191

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Кленовик: Кв. 20

На 11.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Углярци

Община Перник

На 11.10.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Батановци: Александър Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен Каравелов, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методий, Христо Ботев, Христо Смирненски

На 08.10.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./   На 12.10.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Перник: Атанас Накев, Благой Гебрев, Бучински път, Владайско Въстание, Воронеж, Вулкан, Девин, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Калофер, Кирил Тупанков, Крум Накев, Лом, махала Портарева, Никифор Панкев, Огоста, Петър Пенчев, Превалец, Стомана, Стримон, Хасково, Църква, Юрий Гагарин, Ямбол

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 1-ва, 1-ва, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 12-та, 13-та, 14-та, 14-та, 15-та, 16-та, 16-та, 17-та, 17-та, 2-ра, 2-ра, 3-та, 3-та, 4-та, 4-та, 5-та, 5-та, 6-та, 6-та, 6-ти Май, 7-ма, 7-ма, 8-ма, 8-ма, 9-та, Батак, Бели Брег, Благой Гебрев, Бродо, Бродо, Бродо, Димова Махала, Димова Махала, Димова Махала, Елена, Кв. Рудничар, Кв. Рудничар, Козлодуи, Козлодуи, Къкринско Ханче, Ленински Проспект, Мадара, Мадара, Мърквичка, Перущица, Преслав, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Силистра, Силистра, Силистра, Струма, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Тева, Трети Март, Търново, Търново, Христо Смирненски, Хумни Дол

На 08.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Боснек: 070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак, Божур, Божур, Бор, Борич, В. Левски, В. Левски, Витоша, Грамаге, Грамаге, Добри Дол, Добри Дол, Духлата, Духлата, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс, Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Игличе, Извора, Извора, Извора, Йордан Йовков, Клен, Клен, Кокиче, Кокиче, Ладивец, Ладивец, Ливаге, Ловен Дом, махала Влахова, махала Влахова, махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Могиля, Момина Сълза, Н. Й. Вапцаров, Н. Й. Вапцаров, Незабравка, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С. Боснек, Славей, Стефан Караджа, Струма, Струма, Струма, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър, Х. Димитър, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Чакова, Явор, Явор, Явор, Яворов, Ясен

На 08.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Велчова Завера, Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193, Крушовска Република, Освобождение, Радомирска Република, Сини Вир, Тева, Тева, Тева, Урса

На 08.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 13.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Баба Тонка, Барбеш, Бачо Киро, Бистрица, Блато, Блато, Божур, Боровец, Бурковица, Бързатица, Вардар, Васил Левски, Вит, Витоша, Вършец, Георги Бенковски, Георги Раковски, Голо Бърдо, Горска Поляна, Градище, Градище, Дъбрава, Еверест, Еверест, Еверест, Еделвайс, Ерма, Иван Вазов, Иглика, Извор, Извор, Илинден, Илинден, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Капитан Петко Войвода, Капитан Петко Войвода, Каражинец, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Ком, Крайречна, Лебед, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Магистрала, махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кашова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала Опашиница, махала Рулева, махала Шестакова, махала Язовира, махала Язовира, Местн. Буката/И. Р. /, Местн. Каражинец/И. Р. /, Местн. Шарков Дол /И. Р. /, Местн. Шумнатица, Младост, Могилата, Мусала, Незабравка, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Пролет, Простор, Първи Май, Разсадника, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Рила, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Самуил, Сините Вълни, Сините Вълни, Слатина, Спортист, Стадионна, Стария Площад, Стефан Караджа, Струма, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Черни Връх, Чифлик, Шийница, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 08.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ –  Перник: Васил Стоин, Владая, Кладница, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Петко Каравелов, Св. Иван Рилски, Търговска

На 08.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Перник: Васил Стоин, Кракра Пернишки, Търговска

На 08.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Десета, Кв. 31, Упи1-577, махала Стакьовец и Манастира, Първа, Шеснадесета

На 08.10.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник: Буная, Веслец, Витоша, Вихрен, Околчица, Сини Връх, Стара Планина

На 08.10.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Изток, Карл Маркс, Ленински Проспект, Минск, Одеса, Търговска

На 08.10.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./   На 12.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч./ –  Перник: 1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Балканджи Йово, Батак, Бродо, Димова Махала, Елена, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Парижка Комуна, Перущица, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406, Република, Рудничар, Св. Св. Кирил и Методий, Силистра, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, Христо Смирненски, Чипровско Въстание

На 08.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Балканджи Йово, Парижка Комуна, Република, Стара Тева, Тева, Тева /Къщи/, Чипровско Въстание

На 09.10.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Перник: Ален Мак, Люлин, Палма, Шамък

На 09.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Перник: Бучински път, Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник: Бучински път, Гр. Перник, Кв. Изток, ул. Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Златоград, Изток, Йордан Благоев, Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев, Луганск, махала Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 09.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Изток, Йордан Благоев, Калинин, Луганск, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 09.10.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ –  Перник: 101, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Железничарска, Искър, Княз Александър Батенберг, Кракра, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Раковска, Раковски, Търговска

На 09.10.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Перник: Бенковска, Васил Стоин, Княз Александър Батенберг, Миньор, Отец Паисий, Търговска

На 09.10.2018 г. /12:45 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Еверест, махала Опашиница, махала Язовира

На 09.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Калкас

На 10.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Волгоград, Изток, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, Минск, Несебър, Одеса, Созопол, Юрий Гагарин

На 10.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Воронеж, Изток, Стомана

На 10.10.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Владайско Въстание, Изток, Стомана, УПИ V, Кв. 201, Кв. Изток, Ямбол

На 10.10.2018 г. /09:15 – 14:00 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Изток

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Старо Село, Общ. Радомир: VII-157 Кв. 17, XxVіі-XxVііі Кв. 12, махала Дукова

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Горна Диканя: X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв. 116а, Пи203, УПИ І-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ XІІІ-353, УПИ VІІ-112, Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б, 926, XIII-755, Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Дрен: V-420 Кв. 4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С. Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 10.10.2018 г. /09:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Чуковец, Общ. Радомир

На 10.10.2018 г. /09:45 – 12:30 ч.; 12:45 – 16:00 ч./ –  Радуй

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Драгичево: Байкал, Възраждане, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Рила, Рударска, Стефан Караджа, Струма, Христо Ботев, Янтра

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник: Владайско Въстание

На 11.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Перник: Златоград, Изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин

На 11.10.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Перник: Златоград, Рига, Юрий Гагарин

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Горна Диканя

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Даскалово: Втора

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път, Цар Симеон I/Кост. Темелков/

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Перник: Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски път, Лиляна Димитрова, махала Горна Църква, махала Тутулова, махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Рударци: 1452, 3-ти Март, Lxxxііі-1526 Кв. 121, XVIII-1965, 1967 Кв. 127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген. Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн. Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С. Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ LxxxIV-2229, Кв. 21. , УПИ І-1427 Кв. 80б, УПИ Х|Х, Кв. 107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 11.10.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала Шестакова, махала Язовира, Местн. Буката/И. Р. /, Местн. Шарков Дол /И. Р. /, Местн. Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 11.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:15 – 14:30 ч./ –  Кладница: Ix-409, Vііі-29, Кв. 18, XI-29 Кв. 18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп. Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище  Делта Хил , София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ XxIx-29, Кв. 20 Делта Хил, УПИ Ііі-21 Кв. 20, УПИ-Ix 29, ХVіі-11010, 11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, Ххх-1257 Кв. 68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 11.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:15 – 14:30 ч./ –  Рударци

На 11.10.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:15 – 14:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена

На 11.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Къкринско Ханче, Мадара, Силистра, Търново

На 12.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Инжинерен, Физкултурна, Централен Градски Парк

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Драгичево: Васил Априлов, Възраждане, Долно Драгичево, Иван Вазов, Кракра, Мария Луиза, Никола Вапцаров, Рударска

На 12.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч./ –  Перник: Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева Махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски път, Лазар Робев, Леденика, Ленин, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв. 81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 12.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Кралев Дол: 3-ти Март, Божилец, Боян Витков, В. Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, махала Айдарица, махала Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 12.10.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Бор, Боровец, Волга, Кралевски път, Райко Даскалов, Христо Ботев

На 12.10.2018 г. /09:15 – 15:00 ч./ –  Перник: Аврора, Баба Парашкева, Белоградчишки Скали, Боровец, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Костенец, Лазар Робев, Ленин, Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ І Кв. 81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Църква

На 12.10.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Перник: Бродо, Елена, Св. Св. Кирил и Методий, Христо Смирненски

На 12.10.2018 г. /13:30 – 15:00 ч./ –  Перник: 1-ва, 104, 105, 14-та, 16-та, 17-та, 3-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, Аврора, Айдарица, Баба Парашкева, Балева Махала/Даскалово/, Балканджи Йово, Батак, Белоградчишки Скали, Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Бродо, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Димова Махала, Драва, Евгении Ачанов, Елена, Жива Вода, Ивайло, Йордан Лютибродски, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623, Климент Охридски, Козлодуи, Костенец, Кралевски път, Къкринско Ханче, Лазар Робев, Леденика, Ленин, Мадара, махала Захаринова, махала Чешкарова, Момин Проход, Парижка Комуна, Перущица, Пирдоп, Преслав, Радина Чешма, Радина Чешма Имот 611-406, Република, Рилски Езера, Рудничар, Св. Св. Кирил и Методий, Силистра, Станке Димитров, Стара Тева, Струма, Тева, Тева /Къщи/, Търново, УПИ І Кв. 81, Христо Македонски, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чипровско Въстание, Чуйпетлово

На 13.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 1-ва, 1-ва, 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 12-та, 13-та, 14-та, 14-та, 15-та, 16-та, 16-та, 17-та, 17-та, 2-ра, 2-ра, 3-та, 3-та, 4-та, 4-та, 5-та, 5-та, 6-та, 6-та, 6-ти Май, 7-ма, 7-ма, 8-ма, 8-ма, 9-та, Батак, Бели Брег, Бродо, Бродо, Бродо, Димова Махала, Димова Махала, Димова Махала, Елена, Кв. Рудничар, Козлодуи, Козлодуи, Къкринско Ханче, Мадара, Мадара, Мърквичка, Перущица, Преслав, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Рудничар, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Св. Св. Кирил и Методий, Силистра, Силистра, Силистра, Струма, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Твърди Ливади, Тева, Трети Март, Търново, Търново, Христо Смирненски, Хумни Дол

На 14.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Рудничар

На 14.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Васил Левски, Вършец, Георги Бенковски, Георги Раковски, Голо Бърдо, Горска Поляна, Градище, Ерма, Иван Вазов, Калоян, Капитан Петко Войвода, Каражинец, Кирил Богданов, Крайречна, Леденика, Лъката, Люлин, махала Кашова, махала Рулева, махала Шестакова, Местн. Буката/И. Р. /, Местн. Каражинец/И. Р. /, Незабравка, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пороя, Простор, Разсадника, Разсадника, Райна Княгина, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Стефан Караджа, Струма, Струма, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Проданов, Шийница, Юрий Гагарин

Община Радомир

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кошарите: П-Л VII-117, Кв. 18, УПИ VІІІ, Кв. 17

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Беланица

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Негованци: VI-355, УПИ-130 Кв. 37

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Поцърненци: махала Калугерски Чифлик 65

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Бобораци: ІІІ – 323 Кв. 26, ХVIII-136, Кв. 23

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Прибой

На 12.10.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Гълъбник: Кв. 25 УПИ XІІІ-353

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP