Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 08 – 12 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  

Дата/период   Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Банско: България, Възраждане, Димчо Дебелянов, Иван Вазов, Н. Й. Вапцаров, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Пирин, Св. Димитър Солунски, Търново, Хаджи Кандит, Христо Ботев, Цар Симеон

На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Добринище: Георги Димитров, Иван Галчев

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Места: І-92 Кв. 6

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Обидим: местност Долене

Община Белица

На 08.10.2018 г. /09:00 – 13:30 ч./ –  Бабяк

Община Благоевград

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04217. 920. 1. 70, местност Септемврийче

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Благоевград: местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Логодаж: Стоилова Кория

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 04279. 927. 30, Картала, местност Бодрост, местност Картала

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Бодрост, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Българчево: местност Змиярски Рид, местност Реката-Корията, местност Реката-Присоето, Турски Гробища

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: Имот 27231. 501. 203, местност Валтата, местност Гошевица, местност Чуката, Пи-125 Кв. 12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214, 212, 301

На 08.10.2018 г. /08:15 – 16:15 ч./ –  Благоевград: Запад, Иван Михайлов, Илинден, Майор Стефан Иванов, Марица, Полк. Кирил Чамишки, Цар Симеон

На 08.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Благоевград: Еленово, Еленово

На 09.10.2018 г. /08:00 – 13:15 ч./ –  Благоевград: Андрей Ляпчев, Броди, Освобождение, Пейо К. Яворов, Питу Гули, Струмско Център, Трудолюбие, Цар Самуил, Чавдар, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 09.10.2018 г. /08:30 – 13:30 ч./ –  Благоевград: Георги Попов, Евтим Драганов, Иван Гарванов, Искър, Климент Охридски, Кузман Шапкарев, Люляк, Места, Осогово

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217. 920. 1. 70, 04217. 929. 10. 29, 04279. 927. 30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, ПИ №001451

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Бодрост, Васил Левски, Даме Груев, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: Тевнико

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Благоевград: Алея на Здравето, Антим I, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Бадемите, Баларбаши, Бистрица, Борис Сарафов, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, Еленово, Иван Михайлов, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Мелник, местност Баларбаши, местност Бачиново, местност Медунски Андък, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Петър Стоянов, Преспа, Р-Н Рибарника, Родолюбие, Сотир Атанасов, Стара Планина, Стефан Стамболов, Струмско Център, Христо Силянов, Христо Чернопеев, Цар Борис I

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: извън регулация, До С. Дъбрава

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Еленово, Общ. Благоевград: 006009, 006010, 035028, Въчевица, Изгрев, Имот 27231. 501. 203, местност Буковец, местност Валтата, местност Гошевица, местност Ушите, местност Чуката, Пи-125 Кв. 12, С. Еленово, М. Еминова Нива, , УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв. 1, УПИ Х-182, Кв. 5, УПИ-III-214, 212, 301

На 09.10.2018 г. /09:00 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Изгрев, Общ. Благоевград: 005014, 005018, Васил Левски, местност Кури Дере, ул. Предел, УПИ VI-405, Кв. 26, УПИ XV-391, Кв. 6, УПИ-І-394, Кв. 13, УПИ-Х-159, Кв. 4

На 09.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рилци: местност Арсовото, местност Цонева Межда, Телкиево Дере

На 09.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 319001, 410002, Брезово, махала Калуцка, махала Центъра Мотела, махала Брезово, махала Брезовска, махала Милово ТП Милово, махала Петковци, Месност Демирево, местност Горно Демирево, местност Ковачница, Осойната

На 09.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Антон Чехов, Славово

На 09.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Хърсово: Горни Валог, махала Буровци, махала Горни Двояци, махала Долни Двояци, махала Михтарци, махала Мъртвако, махала Новоселци, махала Панчовци, махала Пържово, махала Стойковци, махала Тачовци, махала Шоповци, местност Валого, местност Гьоловете, Ровината, Шопови Ниви

На 09.10.2018 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, Адиница, Бобови Ниви, Долна Дъбрава, Зимниците, Кромидището, махала Ваканинци, махала Щърбевци, махала Веляци, извън регулация, местност Атанасова Падина, местност Бобови Ниви, местност Градището, местност Клено, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците, Яновски Рид

На 09.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Дъбрава, Общ. Благоевград: 000533, махала Ваканинци, махала Щърбевци, местност Градището, местност Мучова Чука, местност Ръженици, местност Ръжениците, местност Топузица, Митовци, Ръжениците

На 09.10.2018 г. /10:30 – 14:30 ч./ –  Благоевград: Босилек, Марица, Св. Св. Кирил и Методий, Спартак, УПИ ІІ-427, Кв. 30а

На 09.10.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Рилци: 000399, XV-273, Амитица, Диновица, Имот 023001, местност Амитица, местност Габеро, местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Стремата, УПИ Х-463, Кв. 6, УПИ ХIII-261, Кв. 11, УПИ-ІІІ-63, ХIХ-33, Кв. 7, Хан Аспарух, Цар Иван Асен

На 09.10.2018 г. /12:45 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 610. 73, Александър Малинов, Бодрост, Илинден, Марица, Скаптопара, Стоимен Календерски, Цар Симеон

На 09.10.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Бистрица, Общ. Благоевград: 001451, 04217. 920. 1. 70, 04217. 929. 10. 29, 04279. 927. 30, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Картала, местност Конярнико, местност Септемврийче, местност Тепавиците, местност Широканска, ПИ №001451, Тевнико

На 09.10.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Алея на Здравето, Антим I, Антон Чехов, Антон Чехов, Аргир Манасиев, Бадемите, Баларбаши, Бистрица, Бодрост, Борис Сарафов, Васил Левски, Даме Груев, Данаил Крапчев, Димитър Йосифов, Дъбравска, Еленово, Иван Михайлов, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Мелник, местност Баларбаши, местност Бачиново, местност Бодрост, местност Добро Поле, местност Здравец, местност Карталско Дере, местност Медунски Андък, местност Мингингова Поляна, местност Септемврийче, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Петър Стоянов, Преспа, Р-Н Рибарника, Родолюбие, Сотир Атанасов, Стара Планина, Стефан Стамболов, Струмско Център, Христо Силянов, Христо Чернопеев, Цар Борис I

На 10.10.2018 г. /08:15 – 13:00 ч./ –  Благоевград: 04279. 603. 410, Xx-1017, 04279. 604. 403. 1, Алеко Константинов, Асен Христов, Баларбаши, Братя Миладинови, Георги С. Раковски, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Трети Март, Хан Омуртаг, Цар Борис I

На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Баларбаши, Братя Миладинови, Дамяница, Ильо Войвода, местност Баларбаши, Славянска, Хан Аспарух, ХХIII, Кв. 3, М. Баларбаши

На 10.10.2018 г. /11:30 – 16:30 ч./ –  Благоевград: 04279. 108. 9 М. Под Черквата, 04279. 628. 416, VII – 5799, Кв. 11, Баба Тонка, Влахина Планина, Възраждане, Гемеджиите, Заря, Кв. Струмско, Идн. №04279. 628. 167, Кв. Струмско, Инд. №04279. 628. 454, Кресна, Любен Каравелов, Малешевска, местност Армутлука, местност Пенков Чифлик, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко, местност Под Черквата, Освобождение, Панайот Волов, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев, Питу Гули, Под Черквата, Прогрес, Р-Н Стопански Двор, Радецки, Райко Жинзифов, Солунските Атентатори, Стопански Двор, Струмско Център, Тодор Каблешков, Трифон Кунев, ул. Кресна и ул. Освобождение, Христо Ботев, Яне Сандански

На 10.10.2018 г. /12:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Даме Груев, Полковник Димов, Цар Самуил

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Габрово, Общ. Благоевград: 14204. 501. 10, махала Хамбарджийска, Тугулска

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Дебочица

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Горно Лешко, Долно Лешко, махала Корянска, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Александър Стамболийски, Ален Мак, Антон Страшимиров, Антон Чехов, Армутлука, Асен Итов, Бистрица, Братя Иванови, Броди, Васил Левски, Владо Черноземски, Гемеджиите, Георги Попов, Даме Груев, Еленово, Зеленка, Иван Гарванов, Илинден, Искър, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков, Липа, Любен Каравелов, Люляк, местност Авганцов Чифлик Ш. 72, местност Горски Разсадник, местност Пенков Чифлик, местност Под Черквата, местност Река Бистрица, местност Река Струма, местност Реката, Неуточнен Адрес, Николай Петрини, Обел, Огражден, Освобождение, Панайот Хитов, Пирин, Покровнишко Шосе, Полковник Дрангов, Река Бистрица, Старата Гара-Ш-14, Стопански Двор Струмско, Струма, Струмско Център, Христо Чернопеев, Яне Сандански

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Железница, Общ. Симитли: местност Ръждавец, Поповска

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14, извън регулация, махала Поповска, махала Кантурска, УПИ XI-75, Кв. 6

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Обнова: Ив. Вазов

На 11.10.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Покровник: 3-ти Март, Валого, Ленището, местност Гладно Поле, местност Ленището, местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе, Поповка, При Цветковски Воденици, Равначка, Тодор Александров, УПИ I-432, Кв. 28, УПИ-9-369, Кв. 17, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Четирка

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Благоевград: Христо Чернопеев

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Покровник: Поповка

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Падеш: Бреза, Будишка, махала Ушите, Месност Миджевци, местност Джабирци, местност Джалеви Бахчи, местност Златовръх, местност Стопански Двор, местност Ушите, Падеш, УПИ II-207, Кв. 13, УПИ V-74, Кв. 5

Община Гоце Делчев

На 08.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:30 – 16:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, Хі-99, 131, Кв. 22

На 08.10.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Гоце Делчев: Кирил и Методий, местност Сушица, Стара Планина

На 09.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./   На 10.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Капсии

На 09.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./   На 10.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Братя Миладинови, Гоце Делчев, Гранична, Димо Хаджидимов, Екзарх Антим, Илия Батаклиев, К. К. Попови Ливади, Кестените, местност Стрелбището, местност Текето, Неофит Бозвели, Панаирски Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади, Р-Н Манастирчето, Ръждавица, Тодор Александров, Христо Матов, Цар Калоян

На 09.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./   На 10.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Делчево, Общ. Гоце Делчев: 020288 М. Ливадите

На 09.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./   На 10.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Добротино: 4043, Сарп Дере

На 09.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Гоце Делчев, Попови Ливади

На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 10.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев

На 10.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Попови Ливади

На 10.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 15:45 ч.; 16:15 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч./ –  Балдево;

 Баничан

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: Пи-18021, М. Мантара

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски Път

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ Ііі Кв. 14

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Брезница: 29-ти Декември, 31002, Vі, Vііі, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели Брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова Поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв. 11, ХVІ-246, Кв. 19, ХІ-99, 131, Кв. 22

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Господинци: УПИ-Хі, Кв. 1

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански Двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна Бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански Двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Огняново, Общ. Гърмен

На 10.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Самоков: Тинтява

На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 12.10.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски път, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Борово, Общ. Гоце Делчев: местност Капсии, местност Пенковото, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30

На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Кат и Района Около Тях, местност Мочура, местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

Община Петрич

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски, Беласица, Братя Миладинови, Васил Кънчев, Гр. Петрич, УПИ II, Кв. 53, Градска, Люле Бургас, Отец Паисий, Папульо, Папульо, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Родопи, Рокфелер, Свобода, Славянска, Славянска, Христо Ботев, Цанко Церковски, Цанко Церковски, Цар Борис III

На 08.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Кавракирово: местност Тополите

На 08.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:15 – 16:30 ч./ –  Михнево: Беласица, Варна, Гаврил Генов, Гоце Дивлев, Гробаджииница, Дамян Груев, извън регулацията, Лазар Данаилов, Москва, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Първи Май, Самуилова Крепост, Стопански Двор, Тома Митов, Червена Скала, Шипка

На 08.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дреновица

На 08.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Баскалци;  Вишлене;  Гега: Боровичко, Боровичкото;  Долене;  Долна Крушица;  Долна Рибница;  Драгуш;  Зойчене;  Кладенци, Общ. Петрич;  Кукурахцево;  Мендово: Слопотец;  Петрич, Общ. Петрич: Капитан Никола Парапанов, местност Иловица;   Право Бърдо;  Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Вардар, Георги Измерлиев, Златарево, извън регулацията, Македония, Маркови Кладенци, местност Алачевото, местност Орешката, местност Стопански Двор, местност Чалията, Младост, Москва, Огражден, Опълченска, Отец Паисий, Преслав, Рила, Русия, Хоризонт, Яне Сандански;  Струмешница: Струмешница;  Чурилово;  Чуричени: 000248, местност Куково;

На 08.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Кърналово: местност Фабриката

На 08.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 11.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Долна Джумая, Дунав, Иван Апостолов, Каймак Чалан, Капитан Никола Парапанов, Капитан Никола Парапанов, Княз Александър Батемберг, Любен Каравелов, Марица, Места, Места, Полковник Дрангов, Полковник Дрангов, Рокфелер, Свобода, Серска, Серска, Цар Борис III, Цар Борис III, Цар Борис III

На 08.10.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Беласица: местност Седми Километър

На 08.10.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Антон Попов, Беласица, Васил Левски, Военна Градина -Абдал, Георги Измерлиев, извън регулацията, Македония, Мануш Войвода, Маркови Кладенци, местност Моста, местност Траканите, Младост, Неуточнен Адрес, Русия, Хоризонт, Цар Самуил, Яне Сандански

На 08.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Кромидово: Реката

На 08.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна

На 08.10.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Самуилово, Общ. Петрич

На 08.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Даме Груев, Осогово, Полковник Дрангов, Просвета, Солунска, Стопански Двор, Струма, УПИ ХІІІ-3694, Кв. 312, УПИ ХХ Кв. 314, ХІІІ, Христо Чернопеев

На 09.10.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Ръждак: 56126. 453. 3, УПИ V-86, Кв. 20

На 09.10.2018 г. /11:00 – 13:00 ч./ –  Чучулигово

На 09.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Генерал Тодоров

На 09.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, България, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Любен Каравелов, местност Айран Бунар, местност Бухото, местност Бяла Черква, местност Джевезлъка, местност Иваник, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица, Свети Георги

На 09.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев, местност Чалтията

На 11.10.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Петрич, Общ. Петрич: Бабуна, Дунав, Полковник Дрангов, Солунска, Стопански Двор, Христо Чернопеев

Община Разлог

На 11.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Банско: Пирин

На 08.10.2018 г. /11:30 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Преображение, Христо Ботев

На 10.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Разлог: Братя Каназиреви, Братя Кулини, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Четнишка, Шейново

На 10.10.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Георги Финдрин, Дълга Махала, Екзарх Йосиф, Изворите, Младост, Пирин

На 11.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Разлог: 15-ти Септември, Братя Миладинови, Възраждане, Георги С Раковски, Изворите, Македония, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Пейо К. Яворов, Тодор Александров, Тодорица Попова

На 11.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Бела Река, Възраждане, Иван Даскала, Изгрев, Иларион Макариополски, Лазар Топалов, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Опълченска, Охрид, Патриарх Евтимий, Пирин, Родопи, Саровица, Св. Климент Охридски, Св. Св. Кирил и Методий, Телемах Илиев, Хан Пресиян, Цар Иван Асен II, Цар Калоян, Цар Симеон, Черна Река, Яне Сандански

На 12.10.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Разлог: Бела Река, Васил Левски, Иларион Макариополски, Мирчо Кипрев/Бело Море/, Охрид, Св. Св. Кирил и Методий, Черна Река, Яне Сандански

На 12.10.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ –  Баня, Общ. Разлог: IV, Кв 29, IVI-348, Кв. 29, Xl, Кв. 41, Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, извън регулацията, местност Конещица Пи, местност Конищица, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Първа, Трета, Тридесет и Първа, Тринадесета, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Шафле Дере

На 12.10.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски, Баба Магдалена, Братя Кулини, Братя Юрукови, Екзарх Йосиф, Илинден, Шаркьой

Община Сандански

На 08.10.2018 г. /11:45 – 12:00 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, местност Мело, местност Метлата, местност Тухларна, местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-Н Жп Гара, Радецки, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 08.10.2018 г. /11:45 – 12:00 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: Друма, местност Божанковица, местност Друма, Синаница

На 08.10.2018 г. /11:45 – 12:00 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Поленица: Дабо, Мацкова Градина, местност Валога, местност Друма, местност Мацкова Градина

На 08.10.2018 г. /11:45 – 12:00 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Сандански: местност Друма, местност Мацкова Градина, местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Мацкова Градина, Р-Н Пътно Управление, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов

На 08.10.2018 г. /11:45 – 13:45 ч./ –  Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Даме Груев, Иван Козарев, Кънлийца, местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Шопов Гроб, Яне Сандански

На 08.10.2018 г. /11:45 – 13:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч.; 13:30 – 13:45 ч./ –  Ново Делчево: 033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, местност Иловицата, местност Кантона, местност Кънлийца, местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи Май, Пътен Възел АМ Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 09.10.2018 г. /08:15 – 08:30 ч./ –  Склаве: 7-ми Конгрес, Бялата Пръст, Гоце Делчев, Климент Охридски, Комсомолска, Марица, местност Вангелов Андък, местност Панаира, Отец Паисий, Партизанска, Първи Май

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Бельово

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горно Спанчево

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Враня

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Голешово

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ковачево, Общ. Сандански

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кромидово: 038008, местност Селището, Под Черквата, Реката

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Алибеговица, местност Извора

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пиперица

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Пирин: местност Калугера

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Черешница

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Яново

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Левуново: 019012, VIII+437, Кв. 40, Банята, Беласица, Вихрен, Георги Сава Раковски, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Девети Май, Дружба, Иван Козарев, Изгрев, Илинден, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кочо Лютата, Лавеле, Лозята, местност Стопански Двор, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Октомври, Орловец, Осми Март, Отец Паисий, Пирин, Победа, Стефан Караджа, Струма, Цар Самуил, Чавдарци, Черно Море, Шейново, Шипка, Яне Сандански

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ново Делчево: Георги Кирков, местност Кантона, местност Киселица

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ново Кономлади

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, местност Друма, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Катунци: Ангел Кънчев, Асен Лагадинов, Атанас Зайков, Бачо Киро, Бельовска Комуна, Васил Левски, Вела Пеева, Георги Козепов, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Вазов, Кочо Честименски, Неуточнен Адрес, Никола Калъпчиев, Пейо К. Яворов, Петър Димитров, Стадиона, Стойо Хаджиев, Стоян Гущеров, Таската Врански, Юри Гагарин, Яне Сандански

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лехово

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ново Ходжово

На 09.10.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: Бегова Поляна

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Горна Сушица

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ласкарево: 004056, местност Свети Спас

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Виногради

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Долени

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Златолист, Общ. Сандански

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Зорница, Общ. Сандански

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Кърланово: Реката

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Лозеница: Джигерица

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Любовище

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  МЕЛНИК: ПИ 00052, местност  Реката

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Рожен: местност Равнако, По Плана на Срожен Общ. Сандански

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сандански: Роженски Манастир

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Склаве: 2 -97, Кв. 14, 7-ми Конгрес, Асен Лагадинов, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Илинден, Климент Охридски, Комсомолска, Лале, Марица, местност Вангелов Андък, местност Панаира, местност Стопански Двор, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Лазаров, Отец Паисий, Партизанска, Пирин, Първи Май, Соколова Скала, Спартак, Черно Море

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Спатово

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Сугарево

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Хотово: Баня, местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански

На 10.10.2018 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 12.10.2018 г. /11:00 – 14:00 ч./ –  Кашина

На 10.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Ладарево: местност Църквата

На 10.10.2018 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Любовка: Краколеница

На 11.10.2018 г. /08:00 – 08:15 ч./ –  Сандански: Вихрен, Грамос, Димо Хаджидимов, Иларион Макариополски, Индже Войвода, Пирин, Роженски Манастир, Свети Врач, Свобода, Солунска, Тодор Паница, Цар Самуил

На 12.10.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Враня: извън регулация, До С. Враня

На 12.10.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Лешница, Общ. Сандански: УПИ Vі-203, Кв. 23

На 12.10.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Сандански: Александър Буйнов, местност Друма

На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Калиманци, Общ. Сандански

На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Капатово

На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Катунци: Асен Лагадинов, Бельовска Комуна, Бистрица, Васил Левски, Вела Пеева, Гьорче Петров, Димо Х. Димов, Еделвайс, Иван Вазов, Любен Каравелов, М. Раздол, Митко Палаузов, Неуточнен Адрес, Опълченска, Петър Димитров, Район Мтс, Район Стопански Двор, Стадиона, Трети Март, Хан Крум, Христо Ботев, Юри Гагарин, Явор, Яне Сандански

На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Петрово, Общ. Сандански: Втора, Главна, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, извън регулацията, Мали Дол, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста

На 12.10.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:30 ч.; 15:50 – 16:30 ч./ –  Хърсово, Общ. Сандански: 00061, Бели Брег, местност Падарката

На 12.10.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Сандански: Асен Хадживасилев, Васил Кънчев, Градски Парк, Идентификатор 65334. 303. 703, Иван Рилски, местност Паркова Зона, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методи, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Стою Хаджиев, Тодор Паница, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Иван Асен, Цар Самуил, Чудомир Кантарджиев

На 12.10.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сандански: Отец Ангел Столинчев, Полковник Дрангов

Община Сатовча

На 08.10.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Туховища: 382

Община Симитли

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска

На 08.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 09.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 10.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 11.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./   На 12.10.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Симитли: Симитли

На 11.10.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ –  Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, местност Лочката, местност Чифлико, Неуточнен Адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Шипка, Юрий Гагарин

На 11.10.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ –  Симитли: Іі-760 Кв. 53, Любен Каравелов, Ораново, Партизанска, Пирин, Предел, Преспа, Симитли

На 11.10.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Брежани

На 11.10.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Симитли: Бангелови Тополи, Димитър Благоев, Искра, местност Бангеови Тополи, Ораново, Победа, Септемврийска, Симитли, Славянска

На 11.10.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Крупник: Васил Коларов, Васил Левски, Гладстон, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Кокиче, Кресненско Въстание, Крупник, Ленин, местност Текелев Шумак, Пайсий Хилендарски, Текелев Шумак, Хан Аспарух, Яне Сандански

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP