Д-р инж. Анна Петракиева

Обучение по горска педагогика – първо ниво, за служители на Югозападното държавно предприятие ще се проведе от 8 до 11 октомври в Учебно-опитното горско стопанство „Георги Аврамов” в местността Юндола, съобщиха от ЮЗДП. В специализирания курс ще вземат участие 28 представители от държавни горски и ловни стопанства от областите Благоевград, Кюстендил и Софийска.

За първи път тази година обучението се организира от ЮЗДП с подкрепата на Съюза на лесовъдите в България, Съюза на европейските лесовъди и Изпълнителната агенция по горите. Лектори са Томас Башни – един от водещите експерти в Австрия, и д-р инж. Анна Петракиева – главен експерт в ИАГ и преподавател по дисциплината в Лесотехническия университет.

Горската педагогика в България бавно, но сигурно си проправя път като много важен фактор за развитието на младото поколение. Идеята е децата да прекарват част от времето си на открито, сред природата, а не във виртуалния свят на компютрите и телефоните. А специално подготвените горски педагози ще въвеждат подрастващите в лесовъдската професия и чрез интересни интерактивни игри ще ги запознават с гората и нейните обитатели, ще ги учат как да опазват и съхраняват красивата ни природа.

След приключване на обучението ЮЗДП ще разполага с достатъчно подготвени кадри за активна работа и занимания с учениците. Към момента четирима представители на предприятието имат сертификат за завършено първо ниво на горска педагогика.