Мая Гиздова

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разглежда и кандидатурата на Калин Баталски за административен ръководител на Окръжен съд – Перник

 

Председатели на Окръжен съд – Перник и Районен съд – Дупница ще бъдат избрани тези дни. Изборът ще бъде проведен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Редовното заседание на колегията се отлага с един ден, тъй като голяма част от състава й ще бъде в Брюксел на работна среща по покана на евродепутата Емил Радев. В процедурата за избор на административен ръководител на Окръжен съд – Перник има само един кандидат – това е кандидатът за член на настоящия ВСС Калин Баталски, който в момента е съдия в Окръжен съд – Кюстендил.


Калин Баталски

Той е завършил висшето си образование в ЮЗУ “Неофит Рилски” през 1997 година. Има над 18 години юридически стаж, от които 17 в органите на съдебната власт. Бил е съдия в Районния съд в Радомир, както и негов председател. Работил е като съдия-изпълнител в Радомир, съдебен кандидат към Окръжен съд – Перник, както и помощник-следовател към Окръжната следствена служба в Перник. През 2017 г. Баталски се кандидатира за член на настоящия състав на ВСС, но не му достигнаха 23 гласа, за да бъде избран, съобщи legalworld.bg. Вторият избор, който съдебните кадровици ще трябва да направят, е за председател на Районния съд в Дупница. Там кандидатите са двама съдии от същия орган на съдебната власт. Първият е Иван Димитров, който е предложен на колегията за ръководител на съда от Общото събрание на съдиите в него. Той има над 18 години юридически стаж. Работил е като младши прокурор и прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, от 2012 година е съдия в Районен съд – Дупница. Другият кандидат в процедурата е Мая Гиздова. Тя е завършила висшето си образование в ЮЗУ “Неофит Рилски” през 1993 година. Била е помощник-следовател в Окръжна следствена служба – Кюстендил, работила е като съдия по вписванията, а от март 2006 година до момента е съдия в Районния съд в Дупница.