Методи Чимев

Община Дупница търси надзорник на строителството на детската градина в жк „Бистрица” и физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски” в града, което ще бъде извършено по проекти с европейско финансиране. От екипа на кмета Методи Чимев стартираха процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Строителен надзор в изпълнение на проекти „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница“ и „Подай ръка“. Поръчката е на стойност 7350 лв. без ДДС. Проектите предвиждат изграждане на физкултурен салон и обновяване инфраструктурата на ОУ „Неофит Рилски” и изграждане на Обединено детско заведение в жк „Бистрица”.