Задържани са 17,5 пр. кубически метра дърва за огрев

 

Общо 11 акта за незаконни дейности в горите са съставили през изминалата седмица служителите на Югозападното държавно предприятие. Нарушенията са констатирани при извършените общо 741 проверки в обекти за добив на дървесина, превозни средства, ловци, риболовци и други физически лица.

Седем от актовете са съставени в района на „ДГС Самоков”, като пет от тях са за нерегламентирана сеч на 10 кубически метра едра строителна дървесина от зелена дугласка и на 5 кубика дърва. Другите два акта са за транспортиране на 4 пр. куб. метра дърва за огрев от бял бор без контролна горска марка и превозен билет. Останалите четири нарушения са установени от горските стражари в районите на поделенията в Рилския манастир и Гоце Делчев. Задържани са 17,5 пр. кубически метра дърва за огрев.

Проверките на служителите на ЮЗДП продължават, като обект на денонощни дежурства и постоянен контрол остават районите с висока концентрация на нарушения.