Наташа Илиева

Шефката на Бюрото по труда Наташа Илиева: Ако началниците ги задържат за още половин година, получават бонус от 6 минимални работни заплати

На борсата са регистрирани 260 безработни с увреждания

 

108 работодатели от 90 фирми в бившата Дупнишка околия предлагат 259 работни места за хора с трайни увреждания по проект „Обучение и заетост на младите хора” за безработни с трайни увреждания до 29 години и над тази възраст. Вакантните работни места са в различни сфери. „Търсят се от общ работник до мениджър. Наемат се хора в производството, в областта на услугите, леката промишленост, общините също са заявили работни места за общополезна дейност. Наемат се хора с над 51% увреждания, като с приоритет са лицата с над 70% увреждания. Размерът на възнагражденията е на прага на съответната длъжност. Държавата в лицето на Бюрото по труда поема дължимите от работодателя осигуровки, а работникът – своята част от осигуровките. Интересът към програмата е много голям и вече има назначени”, обясни директорът на Бюрото по труда Наташа Илиева. Ако работодателят задържи наетия за още половин година, получава бонус от 6 минимални работни заплати. Срокът за подаването на заявки от работодателя е до изчерпването на финансовия ресурс. Стана ясно още, че на борсата са регистрирани 260 безработни с увреждания.

От Бюрото по труда подчертаха, че паралелно работят и по схема „Младежка заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” за наемане на младежи до 29 години, включително и за стажуващи, в зависимост от образованието на лицето, отворена преди 2 години. От бюрото обясниха, че за пореден път полезна е била трудовата борса, провела се в Дома на техниката. Назначени са 70 души, при 150 обявени работни места.