Ровещите в кофите за боклук са обичайна гледка в Дупница.

Ровещите в кофите за боклук стават все по-обичайна гледка в Дупница. „Тях никой не ги брои, няма ги в сухата статистика, но стават все повече.

Подробности в печатното издание