Кирил Котев

Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“, Бюро „Творческа Европа“-България и община Сандански организират общо информационно събитие по програма „Европа за гражданите“ и програма „Творческа Европа“, което ще се проведе на 17 октомври 2018 г. в Заседателната зала на община Сандански. По време на информационната среща ще бъдат представени програмните приоритети, особености и график за кандидатстване на двете европейски програми. Специален фокус ще бъде поставен върху резултатите от инициативата „Европейска година на културното наследство 2018“, както и успешните български проектни предложения, финансирани от програма „Европа за гражданите“ за период 2014-2017 г. Специално място ще се отдели и на добрия опит и успешно реализирани проекти по програмата от община Сандански, начело с кмета Кирил Котев.