Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира честване на традиционния китайски празник Средата на есента. Студенти, преподаватели и гости ще имат възможност да се докоснат до непознатите страни на традиционната китайска култура на 11 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11,00 ч. в стая „Конфуций“. Празникът ще бъде отбелязан с представяне на бойното изкуство тай чи. Изкуството ще представи Валери Иванов – Лао шъ, един от основателите на школата “Кунгфу център Сюангуей”, основана през 1995 г. Той е наследник на традициите на фамилиите Чън и Ян, предадени на неговия учител Красимир Димитров – Китаеца /1957-2012/ от великия майстор Гу Лиусин /1908-1991/ – ревностен изследовател и защитник на автентичното изкуство на “Тайдзи цюан”.

Тайдзи цюан /Юмрукът на тайдзи/ се развива като бойно изкуство в края на 18-и век. В техниката на неговото практикуване намират конкретно и директно практическо приложение основни концепции във философията на даоизма, китайския будизъм и конфуцианството. През втората половина на 20-и вeк изкуството на движението в тайдзи цюан става особено популярно в Китай, а и в целия свят предимно със своя оздравителен и хармонизиращ ефект. Настъпва значителна “модернизация” в техниката, като тай чи /както популярно се нарича на Запад днес/ се практикува предимно под формата на терапевтична техника и възстановителна гимнастика. Развива се също и като спортно-състезателна и естетическа дисциплина. Овладяването на “вътрешните” и не толкова популярни аспекти на това изкуство изисква задълбочено дългогодишно изследване и навлизане в дълбочината на древнокитайското традиционно светоусещане и разбиране на живота и света, за техния смисъл, съдържание и качество на осъзнато присъствие. Изключителна рядкост е докосването до красотата и силата на това изкуство.