С 20% поскъпва водата, стана ясно след събрание на ВиК асоциацията в Благоевградско. Това стана факт, след като водната асоциация прие бизнес плана на благоевградското водно дружество за периода 2017-2021 г. със заявление за увеличение цената на услугата с 20%. Досега комплексната цена на водата, заплащана от благоевградчани, е в размер на 1,39 лв. без ДДС и е одобрена през 2010 г. Тя включва услугите доставка на питейна вода с цена 1,02 лв. без ДДС, отвеждане на отпадъчни води с цена 0,13 лв. без ДДС и пречистване на отпадни води с цена 0,24 лв. без ДДС. От ВиК – Благоевград обясниха, че тази цена е недостатъчна за покриване на текущите разходи на дружеството през последните години предвид увеличението в цените на услуги, материали и електроенергия. На събранието бе подписано и допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК, за разширяване на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Благоевград, чрез присъединяването на община Петрич. Решението на Асоциацията по ВиК за одобрение на бизнес плана на ВиК – Благоевград предстои да се внесе за обсъждане и становище в КЕВР, което се очаква да отнеме около месец и половина.